url svp niet doorsturen

Toerisme

Zijn toeristen nog welkom in Zeeland?

Toeristen zijn over een tijdje weer welkom in Zeeland. Al het recreatief nachtverblijf (toeristisch verblijf) in de vorm van verblijf op recreatieparken, kampeerterreinen en minicampings, kamperen bij de boer, kamerverhuur, (air) B&B, pensions, jachthavens en camperplaatsen is verboden.

Tijdelijke bewoning vakantiehuis of stacaravan

Mensen die wegens persoonlijke omstandigheden geen ander verblijf hebben mogen verblijven in een recreatief nachtverblijf. Te denken valt aan mensen die in een scheiding liggen, tussen twee huizen in zitten (door verbouwing of nieuw huis laten bouwen), arbeidsmigranten of zakelijke overnachtingen.

Gelden de regels ook voor hotels?

We willen iedereen zo goed mogelijke zorg bieden. Door de coronacrisis dreigt er een overbelasting van onze zorgketen. Het gaat daarbij niet alleen om de bedden in de Intensive Care maar om alle onderdelen. Het gaat dan om huisartsen, thuiszorg, ambulances etc. Een toestroom van toeristen die medische hulp nodig hebben kunnen we niet goed helpen. Daarom zijn recreatieve overnachtingen tot nader order verboden. Dit zijn overnachtingen op:
- recreatieparken
- kampeerterreinen
- minicampings
- hotels, als sprake is van recreatief nachtverblijf
- kamperen bij de boer, kamerverhuur
- (air) B&B locaties
- pensions
- jachthavens
- camperplaatsen

Mogen sanitaire voorzieningen (gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen) wel open blijven?

Nee, die moeten sluiten. Het is verboden om gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen bij recreatieparken en andere recreatieve locaties geopend te houden. Dit zijn locaties van vakantieparken, campings, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes (bijvoorbeeld het zogenoemde ‘kamperen bij de boer’).
Ook gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen bij parken, natuurgebieden en stranden moeten gesloten blijven.

Waarom mogen strandhuisjes niet in gebruik worden genomen?

De strandhuisjes hebben een grote aantrekkingskracht op mensen. Hierdoor is de kans groter dat veel mensen samenkomen op het strand. Helaas wordt daarmee de kans op verspreiding het coronavirus erg groot. Daarom wordt het bouwen en gebruiken van slaaphuisjes en strandhuisjes verboden. De strandhuisjes die al staan, mogen blijven staan, maar je mag er geen gebruik van maken.

Waarom mogen toeristen niet in Zeeland overnachten?

We willen iedereen zo goed mogelijke zorg bieden. Door de coronacrisis dreigt er een overbelasting van onze zorgketen. Het gaat daarbij niet alleen om de bedden in de Intensive Care maar om alle onderdelen. Het gaat dan om huisartsen, thuiszorg, ambulances etc. Een toestroom van toeristen die medische hulp nodig hebben kunnen we niet goed helpen. Daarom moeten alle recreatieparken, kampeerterreinen en minicampings, kamperen bij de boer, kamerverhuur, B&B, pensions, jachthavens en camperplaatsen de deuren sluiten voor vakantiegangers en mensen die een weekendje weg willen.

Tot wanneer is recreatief nachtverblijf verboden ?

De maatregelen die gericht zijn op het weren van toerisme/verbod recreatief nachtverblijf in Zeeland zijn lang van kracht. Ze worden uiterlijk 10 mei 2020 door de voorzitter van de Veiligheidsregio herbeoordeeld op noodzaak en eventuele verlenging. De voorzitter kan de maatregelen ook eerder dan 10 mei intrekken als ze niet meer nodig zijn om de zorgcontinuïteit te borgen.

Er is dus helaas nog geen harde datum bekend.

Wat wordt verstaan onder toeristisch/ recreatief nachtverblijf?

Onder toeristisch/ recreatief nachtverblijf wordt verstaan nachtelijk verblijf door (groepen van) personen voor ontspanning in de vrije tijd die hun hoofdverblijfplaats elders hebben. Het gaat dus om personen die niet hun hoofdverblijf hebben in de locatie waar ze recreeren. Ze zijn in de locatie puur om te recreeren, dus voor allerlei vormen van vrijetijdsbesteding. Het centrum van sociale en maatschappelijke activiteiten vindt zich plaats in en om hun hoofdverblijf, dus elders.

Moet een hotel sluiten?

Nee, dat hoeft niet. Wel geldt dat het recreatief nachtverblijf is verboden, het hotel kan wel worden gebruikt voor bijvoorbeeld zakelijke overnachtingen

Welke gebieden en locaties worden bedoeld?

Onder bedoelde locaties en gebieden dient in ieder geval te worden verstaan (niet limitatief) recreatieparken, hotels (recreatief nachtverblijf) vakantieparken, kampeerterreinen, (mini) campings, kamperen bij de boer, kamerverhuur, B&B, pensions, jachthavens, strandslaaphuisjes en camperplaatsen. Ook de genoemde locaties uit de eerdere verordeningen gelden nog steeds

Blijft dagtoerisme mogelijk?

De nieuwe aangescherpte maatregelen richten zich op het recreatief nachtverblijf. In het algemeen geldt: blijf zoveel mogelijk thuis en mijdt sociale contacten. Als u overdag naar uw tweede woning, boot of caravan wilt mag dat. 's Nachts is dit niet toegestaan, want dit valt onder recreatief nachtverblijf. Neem altijd de voorschriften van het RiVM in acht

Hoe toon ik aan dat ik onder een uitzondering val?

De handhavers controleren alleen met het doel om ervoor te zorgen dat recreatief nachtverblijf nu niet meer plaatsvindt. Zij zullen altijd eerst met u in gesprek gaan en vragen aan te tonen of u onder één van de uitzonderingen valt. Het is uw eigen verantwoordelijkheid hoe u dit aan de handhaver aantoont als er een controle plaatsvindt. Het meest duidelijk is als u een bewijs of verklaring heeft. Enkele voorbeelden hiervan: als u arbeidsmigrant bent, geef dit dan aan met verklaring van uw werkgever. Als u door ziekte in het vakantiehuis moet blijven, gebruik dan een doktersverklaring. En als uw eigen huis verbouwd wordt, dan kunt u dit bijvoorbeeld met een verklaring van de aannemer aantonen.

Ik ben (Belgisch) zelfstandige - werk op een vakantiepark en verblijf daar ook met vrouw en kind. Moet ik op en neer rijden vanuit mijn eerste woning of mag ik daar blijven?

Overnachtingen in verband met werkverplichting in Zeeland vallen niet onder recreatief nachtverblijf. Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemer hoe u dit aan de handhaver aantoont als er een controle plaatsvindt 

De handhavers controleren alleen met het doel om ervoor te zorgen dat recreatief nachtverblijf nu niet meer plaatsvindt. Zij zullen altijd eerst met u in gesprek gaan en vragen aan te tonen of u onder één van de uitzonderingen valt. Het is uw eigen verantwoordelijkheid hoe u dit aan de handhaver aantoont als er een controle plaatsvindt. Het meest duidelijk is als u een bewijs of verklaring heeft. Enkele voorbeelden hiervan: als u arbeidsmigrant bent, geef dit dan aan met verklaring van uw werkgever. Als u door ziekte in het vakantiehuis moet blijven, gebruik dan een doktersverklaring. En als uw eigen huis verbouwd wordt, dan kunt u dit bijvoorbeeld met een verklaring van de aannemer aantonen.

Ik woon (tijdelijk) op een vakantiepark in Zeeland en werk in de regio.
Mijn eigen huis is ver weg. Moet ik weg uit mijn vakantiewoning?

Overnachtingen in verband met werkverplichting in Zeeland vallen niet onder recreatief nachtverblijf. Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemer hoe u dit aan de handhaver aantoont als er een controle plaatsvindt 

De handhavers controleren alleen met het doel om ervoor te zorgen dat recreatief nachtverblijf nu niet meer plaatsvindt. Zij zullen altijd eerst met u in gesprek gaan en vragen aan te tonen of u onder één van de uitzonderingen valt. Het is uw eigen verantwoordelijkheid hoe u dit aan de handhaver aantoont als er een controle plaatsvindt. Het meest duidelijk is als u een bewijs of verklaring heeft. Enkele voorbeelden hiervan: als u arbeidsmigrant bent, geef dit dan aan met verklaring van uw werkgever. Als u door ziekte in het vakantiehuis moet blijven, gebruik dan een doktersverklaring. En als uw eigen huis verbouwd wordt, dan kunt u dit bijvoorbeeld met een verklaring van de aannemer aantonen.

Ik woon de helft van het jaar in een stacaravan. Andere helft werk ik op de binnenvaart. Ik kan nergens anders heen. Kan ik in mijn stacaravan blijven?

Een woonadres valt niet onder recreatief nachtverblijf. Het is uw eigen verantwoordelijkheid hoe u dit aan de handhaver aantoont als er een controle plaatsvindt

De handhavers controleren alleen met het doel om ervoor te zorgen dat recreatief nachtverblijf nu niet meer plaatsvindt. Zij zullen altijd eerst met u in gesprek gaan en vragen aan te tonen of u onder één van de uitzonderingen valt. Het is uw eigen verantwoordelijkheid hoe u dit aan de handhaver aantoont als er een controle plaatsvindt. Het meest duidelijk is als u een bewijs of verklaring heeft. Enkele voorbeelden hiervan: als u arbeidsmigrant bent, geef dit dan aan met verklaring van uw werkgever. Als u door ziekte in het vakantiehuis moet blijven, gebruik dan een doktersverklaring. En als uw eigen huis verbouwd wordt, dan kunt u dit bijvoorbeeld met een verklaring van de aannemer aantonen.

Mijn ouders wonen normaliter bij mij in, maar vanwege het coronavirus zijn ze naar een vakantiehuis vertrokken. Mogen ze daar blijven?

Recreatief nachtverblijf is niet toegestaan. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om dit aan te tonen bij controle

De handhavers controleren alleen met het doel om ervoor te zorgen dat recreatief nachtverblijf nu niet meer plaatsvindt. Zij zullen altijd eerst met u in gesprek gaan en vragen aan te tonen of u onder één van de uitzonderingen valt. Het is uw eigen verantwoordelijkheid hoe u dit aan de handhaver aantoont als er een controle plaatsvindt. Het meest duidelijk is als u een bewijs of verklaring heeft. Enkele voorbeelden hiervan: als u arbeidsmigrant bent, geef dit dan aan met verklaring van uw werkgever. Als u door ziekte in het vakantiehuis moet blijven, gebruik dan een doktersverklaring. En als uw eigen huis verbouwd wordt, dan kunt u dit bijvoorbeeld met een verklaring van de aannemer aantonen.

Ik woon 6 maanden per jaar in Zeeland.
De andere helft mijn eigen woning in het buitenland.
Moet ik terug naar mijn huis reizen in het buitenland?

Recreatief nachtverblijf is niet toegestaan. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om dit aan te tonen bij controle

De handhavers controleren alleen met het doel om ervoor te zorgen dat recreatief nachtverblijf nu niet meer plaatsvindt. Zij zullen altijd eerst met u in gesprek gaan en vragen aan te tonen of u onder één van de uitzonderingen valt. Het is uw eigen verantwoordelijkheid hoe u dit aan de handhaver aantoont als er een controle plaatsvindt. Het meest duidelijk is als u een bewijs of verklaring heeft. Enkele voorbeelden hiervan: als u arbeidsmigrant bent, geef dit dan aan met verklaring van uw werkgever. Als u door ziekte in het vakantiehuis moet blijven, gebruik dan een doktersverklaring. En als uw eigen huis verbouwd wordt, dan kunt u dit bijvoorbeeld met een verklaring van de aannemer aantonen.

Personeel

Welke documenten heb ik nodig voor de aanvraag van de verschillende regelingen?

Voor veel noodmaatregelen kan een DigiD nodig zijn. Bijvoorbeeld voor het noodloket, dat in veel gemeentes om een bevestiging via DigiD vraagt. Vraag je DigiD op tijd aan als je dat nog niet gedaan hebt. Het kan drie werkdagen duren voordat je hem hebt. Bij de aanvraag heb je je burgerservicenummer (BSN) nodig.
Houd er verder rekening mee dat je rijbewijs niet als geldig identiteitsbewijs geldt voor de aanvraag van de verschillende regelingen. Paspoort en identiteitskaart wel.

Voor de aanvraag van de NOW  (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) heeft het UWV straks je aangifte loonheffing nodig. Zorg dus dat je die aangifte naar de Belastingdienst stuurt. Tegelijkertijd kun je bij de Belastingdienst uitstel van betaling aanvragen. Voor de NOW heb je geen eHerkenning nodig.


De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die tijdelijk financieel in de knel zitten. Als je aan de voorwaarden voldoet kun je aanspraak maken op inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd. Lees meer over de voorwaarden en procedures in het artikel: Check hier je regelingen.

Wat moet ik doen als ik (tijdelijk) onvoldoende werk heb voor mijn personeel en mijzelf?

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) hoopt de overheid dat zoveel mogelijk mensen hun baan kunnen behouden, zelfs als er door de coronacrisis tijdelijk geen werk voor hen is. De NOW vervangt de werktijdverkorting (WTV) die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. De hoogte hiervan is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen. DGA’s, ondernemers en eigenaren worden niet in de regeling meegenomen. Directeuren van bv’s wel, mits ze onder de werknemersverzekeringen vallen en daar premie voor wordt ingehouden op het loon.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de NOW-regeling?
(Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)

Je kunt nog geen aanvraag indienen. De exacte datum waarop dit wel kan wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt. De periode waarover je tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor deze regeling. Uiteindelijk gaat de NOW-aanvraag via het UWV. Voor de aanvraag is straks geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen doe je met je loonheffingsnummer. Op fraude wordt gecontroleerd

De Belastingdienst roept op om snel je aangifte loonheffing op te sturen als je dat nog niet gedaan hebt. Het UWV heeft die gegevens straks nodig bij de verwerking van je NOW-aanvraag. Als het nodig is, kun je uitstel van betaling krijgen.

Als mijn personeel nu niet komt, terwijl ze niet ziek zijn maar uit angst voor het virus en ik heb ze wel nodig? Maken zij zich dan schuldig aan werkweigering? 

Een medewerker mag niet zomaar thuisblijven uit angst voor het coronavirus. Het is aan de werkgever om (in overleg met de Arbodienst) de risico's op het werk te beoordelen en passende beschermende  maatregelen te nemen. Is geen corona binnen het bedrijf vastgesteld of is hij/zij zelf niet besmet, dan zal de medewerker gewoon moeten komen werken. Het is van belang de angst bij de medewerker weg te nemen en te benadrukken welke maatregelen u als bedrijf heeft genomen. Als een medewerker zonder toestemming toch niet komt werken, dan geldt dit als werkweigering.

Ik moet voor de Wet arbeidsmarkt in Balans (Wab) een urenaanbod doen en vervolgens over die uren werktijdverkorting aanvragen.
Kan er uitstel voor urenaanbod gevraagd worden?
Krijg je dan geen afwijzing omdat je wel uren aanbiedt?

Er kan helaas geen uitstel worden gegeven voor het doen van een urenaanbod op grond van de Wab. Je moet dus wel een aanbod doen, maar je mag best vragen aan de werknemer het aanbod af te wijzen en daarbij uitleggen dat je de uren niet kan garanderen in verband met de gevolgen van het coronavirus. Je kan daarbij ook aangeven dat je alsnog een nieuw aanbod kan doen als de markt hersteld is. Je medewerker is niet verplicht om op je verzoek in te gaan, maar je kunt dus wel om medewerking vragen vanwege de bijzondere situatie. (KHN)  18/3: vraag staat uit bij SZW hoe hier nu mee om te gaan in relatie tot nieuwe NOW-regeling

Mijn personeel (of ikzelf) moet voor woon/werk de Duitse grens passeren.
Kan dat?

Voor de passage van de Duits-Franse grens en de Duits-Luxemburgse grens lijkt de 'Pendlerbescheinigung' noodzakelijk. Misschien niet verkeerd om ook bij de grenspassage Nederland-Duitsland in te (laten) vullen en mee te nemen wanneer u de grens over moet. Zie voor meer informatie en een model 'Pendlerbescheinigung': Bundespolizei

Ik moet naar België voor mijn werk, mag ik dan de grens over?

Ja. U dient hiervoor in het bezit te zijn van een werkgeversverklaring en een identiteitsbewijs. Bij het passeren van de grens kunt u gecontroleerd worden. Dit kan tot vertragingen leiden bij het passeren van de grens. Personen die in vitale sectoren werken of een cruciaal beroep vervullen kunnen een speciaal vignet verkrijgen om de vertraging bij het passeren van de grens tot het minimum te beperken. Hoe dit precies werkt, wordt hieronder in een aparte vraag omschreven.

Zie voor meer informatie: Veelgestelde vragen over reizen naar België met vignet

Bedrijfsvoering

Komen er nog overheidsregelingen aan?

Mogelijk. Het Rijk is bijvoorbeeld met de cultuursector in gesprek, omdat daar de gevolgen van het coronavirus groot zijn. Er wordt besproken welke algemene regelingen de sector kunnen helpen en waar maatwerk nodig is. Meer informatie daarover is vinden op de site van de Rijksoverheid.

Daarnaast is het kabinet in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Een aantal gemeenten heeft dit al aangekondigd.

Waterschappen gaan coulant om met verzoeken voor uitstel van betaling. Ondernemers - met financiële problemen - hoeven de aanslag voorlopig niet te betalen. Het uitstel geldt voorlopig voor bepaalde tijd, meestal voor een periode van 3 tot 6 maanden.

Hoe houd ik mijn bedrijfsvoering op gang?

Het advies is om werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken, waar mogelijk. Daarnaast is de oproep om de werktijden van werknemers zoveel mogelijk te spreiden. Neem de gebruikelijke maatregelen  om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen. Nu er door de overheid meer (dwingende) maatregelen worden afgekondigd, is het voor veel ondernemers lastig tot onmogelijk om de bedrijfsvoering op gang te houden.

Wat is een force majeure-clausule en wat kan ik daarin opnemen?

In een force majeure-clausule is vastgelegd in welke omstandigheden sprake is van overmacht en wat de gevolgen zijn als dit aan de orde is. In de clausule staan meestal zaken als overheidsmaatregelen, stakingen, plotselinge belemmeringen in de infrastructuur of tekorten in transport als omstandigheid. Het kan dus zijn dat onder verwijzing naar de (overheids-)maatregelen die genomen zijn om verspreiding van het virus te voorkomen een beroep kan worden gedaan op overmacht. U kunt ook ziektes, epidemieën of quarantaines in zo'n contract opnemen. Bij een geschil bepaalt de rechter.

Heb ik voor aanvragen bij UWV en/of RVO een eHerkennigsmiddel nodig?

eHerkenning is een zakelijk inlogmiddel. Veel ondernemers beschikken nog niet over eHerkenning. Voor aanvragen van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) is eHerkenning niet noodzakelijk.

Voor aanvragen bij RVO is over het algemeen eHerkenning niveau 2 nodig. Dit kan tot problemen leiden bij de aanvragen voor de coronamaatregelen. KVK heeft dit bij de betrokken instanties onder de aandacht gebracht.

Komen verenigingen en stichtingen ook in aanmerking voor steunmaatregelen?

De steunmaatregelen op het gebied van ondernemingsfinanciering, aflossingspauzes, afvloeiingsregelingen voor werknemers en dergelijke zijn gericht op het helpen van ondernemingen. Stichtingen en verenigingen drijven niet altijd een onderneming, maar dat kan wel. Waar sprake is van een onderneming, doet de rechtsvorm waarin dat gebeurt niet ter zake en wordt gewoon de lijn voor ondernemingen gevolgd en gelden de steunmaatregelen.

Waar geen sprake is van bedrijfsmatige activiteiten, is misschien een link te leggen met de departementen waar die stichtingen en verenigingen bij horen voor wat betreft de inhoud van hun activiteiten (sport, cultuur, onderwijs etcetera). Daar is bij KVK op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Financiering

Welke maatregelen nemen de banken voor lopende financieringen van hun klanten?

: Kleinere ondernemingen, die in de kern gezond zijn, krijgen 6 maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen. Dat hebben ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank besloten, meldt de branchevereniging Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De maatregel van ongekende omvang moet bedrijven helpen de coronacrisis door te komen.

 

De maatregel van banken geldt voor zakelijke klanten in alle sectoren met een krediet tot 2,5 miljoen euro. Voor de groep klanten met een hogere lening, volgen later mogelijk nog extra stappen.

•ABN Amro verleent alle zakelijke klanten met een lopend krediet tot 2,5 miljoen euro automatisch 6 maanden uitstel van rente en aflossingen. In april tot en met september worden voor deze bedrijven geen betalingen voor aflossing en rente geïncasseerd. Zij kunnen deze termijnen later voldoen. Heeft u geen uitstel nodig, dan vragen zij u dit uiterlijk 31 maart te melden via een button op de site.

•ING kijkt samen met u wat de best passende oplossing is. U kunt bijvoorbeeld denken aan het tijdelijk stopzetten van de aflossing van uw financiering of het verhogen van uw financiering.

•Rabobank kan ondernemers uitstel geven tot maximaal 6 maanden. U kunt een verzoek indienen via deze link. Vermeld hierbij het leningnummer van de lening(en) waarvoor u uitstel wilt aanvragen. Rabobank neemt hierna contact op om uw verzoek te bespreken.

•De Volksbank heeft nog geen specifieke maatregelen of handelswijzen voor haar bankmerken bekend gemaakt.

•Triodos bank raadt aan contact op te met uw relatiemanager. Hij bespreekt met u de mogelijkheden.

 

Klanten met een hypotheek bij ABN AMRO, Florius of Moneyou kunnen een verzoek indienen doen om rente en aflossing voor 3 maanden op te schorten. Ook zzp'ers en particulieren met kredieten kunnen aankloppen bij de bank. Consumenten, die door wegvallende inkomsten tijdelijk minder financiële ruimte hebben om de hypotheeklasten te betalen, raadt de NVB aan om contact op te nemen met hun bank.

Wat zijn de mogelijkheden van Qredits?

Qredits komt bestaande klanten die geraakt worden door de Coronacrisis tegemoet in het dragen van hun financieringslasten. Qredits verleent hen uitstel van aflossing voor 6 maanden en de rente gaat in die periode omlaag naar 2%.

Kleine ondernemers en zzp’ers, die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen bij Qredits terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet. Hier gelden vooralsnog de normale tarieven voor.

Ik heb een mkb bedrijf, wanneer kom ik in aanmerking voor de verruiming van de borgstelling?

Het kabinet heeft de Borgstelling MKB kredieten (BMKB) verruimt. Dit gaat op 16 maart 2020 in. De borgstelling geldt voor nieuwe kredieten en vraagt de financier voor u aan. Een aanvraag die tussen 12 en 16 maart is gedaan en waarvoor de financier een voormelding deed bij RVO, valt ook al onder deze verruiming. Kijk ook of de maatregelen uit het uitgebreid pakket aan maatregelen door u benut kunnen worden.

Horeca

Mag ik maaltijden laten afhalen bij mijn horecazaak?

Aanvulling 16 maart, 16:00 uur: Bezorgen en afhalen blijft voor 'eet- en drinkgelegenheden' mogelijk. Maar vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis (niet ter plaatse opeten).

Is ijsverkoop op straat toegestaan?

Bezorgen en afhalen blijft voor 'eet- en drinkgelegenheden' mogelijk. Maar vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis (niet ter plaatse opeten).

Pakket Noodmaatregelen

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve
van behoud van Werkgelegenheid (NOW)

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/index.aspx

Ondernemerstelefoonnummer NOW UWV

088 - 898 20 04

 Wat is NOW?

Met de nieuwe tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunt u als werkgever bij UWV een tegemoetkoming aanvragen, zodat u het loon van uw werknemers met een vast en met een flexibel contract kunt doorbetalen. De betreffende werknemers dienen wel in Nederland verzekeringsplichtig te zijn. Deze regeling komt in plaats van de werktijdverkorting.

Hoe vraag ik NOW aan?

De aanvraag doet u via uwv.nl. De NOW voorziet in een tegemoetkoming van de loonkosten over de maanden maart, april en mei 2020. Dit hoeft niet de periode te zijn met de grootste omzetdaling. Daarom kunt u aangeven over welke driemaandelijkse periode u de verwachte omzetdaling wil

berekenen: maart-april-mei 2020, april- mei-juni 2020 of meijuni-juli 2020. Voor deze aanvraag is geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig; aanvragen doet u met uw loonheffingennummer.

Wat zijn de voorwaarden?

Om gebruik te maken van de noodmaatregel, gelden voor u als werkgever de volgende voorwaarden:

• U verwacht of heeft ten minste 20% omzetverlies sinds 1 maart 2020.

• U mag geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvragen voor uw werknemers in de periode waarover u de tegemoetkoming ontvangt.

• U heeft een inspanningsverplichting om het loon alle werknemers gewoon door te betalen.

Bij de berekening van het voorschot kijkt UWV naar:

• de loonkosten van januari 2020 volgens uw opgave bij de Belastingdienst (totale loonsom);

• het verwachte percentage omzetverlies dat u in uw NOW-aanvraag heeft opgegeven.

UWV vermenigvuldigt de totale loonsom met het percentage van het verwachte omzetverlies. Dit bedrag vermenigvuldigen wij met factor 1,3 voor aanvullende kosten en

lasten, zoals werkgeverspremies, pensioenbijdragen en betalingen vakantiegeld. De tegemoetkoming is 90% van dit bedrag. Het totale voorschot is 80% van de tegemoetkoming.

Het totale voorschot wordt maandelijks, in drie termijnen, betaald. De eerste betaling zal UWV binnen vier weken aan u overmaken.

 

Verdere informatie:

• Er dient per loonheffingsnummer een afzonderlijke aanvraag gedaan te worden.

• De tegemoetkoming NOW is ook voor loonkosten van werknemers waarvoor u geen

loondoorbetalingsverplichting heeft, zoals werknemers met een oproepcontract. Voor uitzendkrachten geldt dat zij in dienst zijn van het uitzendbedrijf. Dit uitzendbedrijf kan zelf een NOW-aanvraag indienen voor deze werknemers. Dit geldt ook voor payrollwerkgevers. Zo kunnen ook deze bedrijven deze periode overbruggen zonder personeel te ontslaan.

• Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) komt in principe niet in aanmerking voor een tegemoetkoming.

• Ook de vergoedingen die u betaalt aan stagiairs en studenten die een Beroeps Begeleidende leerweg (BBL) volgen, tellen mee in de berekening van de tegemoetkoming NOW.

• Als uw bedrijf inmiddels failliet is verklaard, kunt u geen gebruik meer maken van de tegemoetkoming NOW.

• Ook de loonsom van de zieke medewerkers waarvoor een loonbetalingsplicht geldt wordt meegenomen.

• Voor 1 juni 2020 wordt besloten of en onder welke voorwaarden de noodmaatregel verlengd wordt.

• Ook voor startende ondernemers geldt de regeling, mits er al voor 1 maart 2020 minstens een maand omzet is gedraaid.

• U kunt uw werknemers uitlenen aan een andere werkgever. Als dat gebeurt bij wijze van hulpbetoon

zonder winstoogmerk (maximaal tegen loonkosten en een kleine opslag), dan is er sprake van collegiale uitleen en heeft dit geen gevolgen voor de NOW-aanvraag.

• Achteraf wordt definitief vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet en wat de werkelijke loonsom was en vindt eventueel een nabetaling of terugvordering plaats.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers
(TOZO)

https://orioniswalcheren.nl/ondernemers/regeling-noodpakket-corona.html

Regeling staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP’ers, die in de knel komen door de Corona crisis. ZZP’ers, eenmanszaken en VOF’s kunnen de regeling aanvragen. BV’s en NV’s niet. In de uitwerking van de regeling komt een beslisboom wanneer een ondernemer wel of geen recht heeft. Die is nu nog niet beschikbaar. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in een noodsituatie te melden.

Op de website www.krijgiktozo.nl kan de ondernemer via een aantal vragen toetsen of er mogelijk aanspraak gemaakt kan worden op TOZO regeling.

De regeling is tijdelijk en geldt voor drie maanden (maart, april en mei 2020). Een aanvraag voor levensonderhoud kan tot en met 31 mei 2020 worden ingediend. De uitkering voor levensonderhoud duurt maximaal drie maanden. Een aanvraag voor een uitkering voor levensonderhoud kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot en met 1 maart 2020. Terugwerkende kracht is mogelijk voor alle aanvragen die zijn ingediend binnen de looptijd van de regeling (1 maart tot en met 31 mei 2020).

De regeling wordt uitgevoerd in de gemeente waar de ondernemer woont.

Aan de uitkering zijn een aantal voorwaarden verbonden:

·         U bent gevestigd als zelfstandige

·         U bent minimaal 18 jaar tot maximaal de pensioengerechtigde leeftijd

·         U woont en verblijft rechtmatig in Nederland

·         U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld

·         Uw bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend

·         Uw bedrijf staat ingeschreven in het Handelsregister van de KvK

·        U bent voor 16 maart 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium (minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in eigen bedrijf) (24 per week)

·         U woont in de gemeente Vlissingen, Middelburg of Veere

·         Wanneer aanwezig de voorlopige jaarcijfers 2019 of een schatting daarvan

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de gezinssituatie en het inkomen maximaal 1.503,31 Euro voor maximaal 3 maanden (maart t/m mei 2020).

De uitkering betreft een gift waarbij het eigen vermogen of inkomen van de partner niet wordt meegerekend. Aanvragen kan via de website van Orionis Walcheren. Binnen 4 weken na de ingediende aanvraag volgt eventuele toekenning en uitbetaling.

Vanuit de regeling kan een zelfstandige een lening afsluiten van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van een lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost.

Ondernemers die vragen hebben over een lopende aanvraag kunnen een email sturen naar tozo@orioniswalcheren.nl

Wanneer een ondernemer niet voldoet aan de ureneis voor TOZO,
welke alternatieven zijn er dan?

Als een ondernemer niet voldoet aan de ureneis, komt deze niet in aanmerking voor TOZO. Een alternatief is een reguliere aanvraag levensonderhoud (bijstand). Ook deze kan aangevraagd worden via de website van Orionis Walcheren. Bij een reguliere aanvraag gelden wel de reguliere voorwaarden. Dat wil zeggen dat ook het inkomen van de partner en het eigen vermogen van invloed is voor de bepaling van het recht op bijstand. Voorwaarde is dat de aanvrager inclusief het eigen vermogen en het partnerinkomen onder het sociaal minimum zit.

Compensatieregeling: 4.000 euro voor direct getroffen ondernemers ?

Rijksdienst voor Ondernemers

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/compensatieregeling-getroffen-sectoren

Deze regeling is een compensatie voor de eerste nood bij ondernemers die zijn getroffen als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. De tegemoetkoming betreft een eenmalig vast bedrag van € 4000,-.  

De tegemoetkoming is alleen voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit (op basis van inschrijving KvK) overeenkomst met een van de vastgestelde SBI-codes. Deze codes die in aanmerking komen zijn te vinden via deze link: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes

Via deze link kan een ondernemer ook met zijn KvK nummer checken op welke hoofdactiviteit de onderneming ingeschreven staat.  

Het bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. De SBI-code niet met terugwerkende kracht worden gewijzigd om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming.

De ondernemer moet verklaren in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000 en in dezelfde periode ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten om in aanmerking te komen voor de regeling. De overige voorwaarden zijn te vinden via deze link: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/voorwaarden

De regeling kan worden aangevraagd via deze link

https://mijn.rvo.nl/eloket/login-start.html?pageUri=/catalog/openForm.do%3Fpath%3Dcatalog%3A//Regelingen/414NOOD%26create%3Dnew

Zodra de aanvraag binnen is volgt er binnen 2 weken een besluit. Na het besluit wordt binnen een paar werkdagen uitbetaald.

Verruiming BMKB (BMKB-C regeling)

Met deze maatregel kunnen bedrijven onder gunstigere voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. De overheid wil voorkomen dat mkb-bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen dan je op basis van je onderpand zou krijgen. Aanvragen voor BMKB-C kunnen tot 1 april 2021 worden ingediend bij geaccrediteerde financiers.

Voor wie is deze regeling?
De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.

Wat houdt de regeling in?
Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling is per 16 maart 2020 van kracht. Met de regeling kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank.

De overheid wil met deze regeling voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen.

Wat zijn de voorwaarden?
Het borgstellingskrediet (BMKB) bedraagt 75% van het krediet dat de financier verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.
De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.
Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet.
Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.
De maximale looptijd van het BMKB krediet is 8 kwartalen.
De manier van aflossen is de keuze van de bank. De opties zijn:Lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode.
Ineens, aan het einde van de looptijd.
De toets op een tekort aan zekerheden is bij inzet BMKB niet aan de orde.
Hoe doe ik een aanvraag?
Aanvragen van de regeling doe je niet zelf, maar je kunt een geaccrediteerde financier vragen van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat je bank. De geaccrediteerde financiers staan op de website van RVO.nl. Om de procedure te versnellen heeft de overheid met banken afspraken gemaakt over de beoordeling van kredietaanvragen. Zij kunnen toepassing van BMKB daarom zonder tussenkomst van RVO.nl afhandelen.

Meer informatie
Meer informatie vind je op Ondernemersplein.kvk.nl: Borgstelling MKB-kredieten (BMKB).

Uitstel betalen gemeentelijke belasting

Direct nummer belastingen (Middelburg, Veere, Vlissingen en SD): 0118-675534

De gemeenten Middelburg, Schouwen-Duiveland, Veere en Vlissingen nemen een pakket maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers en verenigingen te verzachten

Ondernemers die geen problemen ondervinden, kunnen hun belastingaanslag gewoon blijven betalen. Bedrijven die wel problemen ondervinden krijgen meer tijd hun verplichtingen na te komen. De gemeenten versturen daarnaast voorlopig geen nieuwe belastingaanslagen.

Het gaat om gemeentelijke belastingen 2020 die te maken hebben met bedrijfspanden, zoals onroerende zaakbelasting en rioolheffingen. Ondernemers mogen reeds ontvangen aanslagen drie maanden later betalen.

 Ondernemers kunnen kiezen voor nu of later betalen

Ondernemers kunnen kiezen; de aanslagen gewoon betalen óf de komende drie maanden de betalingen opschorten. In dat laatste geval krijgen zij de eerste drie maanden geen aanmaningen of dwangbevelen opgelegd. De automatische incasso blijft wel gewoon doorlopen maar ondernemers kunnen de afschrijvingen terugdraaien zonder gevolgen. Het openstaande bedrag zal dan in de resterende zeven termijnen worden geïncasseerd.

 Deze belastingmaatregel geldt voor bedrijfseigendommen (bijvoorbeeld een bedrijfsloods, winkel, restaurant). Als op dezelfde aanslag ook een particulier eigendom wordt belast (de woning van de ondernemer) dan valt deze ook onder deze maatregel. Deze maatregel geldt dus voor aanslagen over het belastingjaar 2020.

 Voorlopig geen nieuwe belastingaanslagen

De tweede maatregel is dat de gemeenten de komende drie maanden geen nieuwe belastingaanslagen versturen, waaronder de toeristenbelasting.

 Deze maatregel geldt niet voor (privaatrechtelijke) vergoedingen voor dienstverleningen zoals leges (bijvoorbeeld paspoorten), markt- en havengelden, grafrechten, erfpacht, huur en dergelijke.

 Praktijkvoorbeelden van de maatregelen zijn:

1. Een inwoner krijgt een aanslag waar alleen belastingen voor een woning/garage op staan. Hiervoor gelden geen bijzondere maatregelen. De automatische incasso loopt door en bij twee maal niet-afschrijving van het bedrag (stornering) wordt de incasso beëindigd. Bij niet-betaling volgt in april een aanmaning en in mei een dwangbevel.

2. Een bedrijf of vereniging krijgt een aanslag waar alleen belastingen voor een woning/garage op staan (bijvoorbeeld een woningbouwvereniging). Ook hiervoor gelden geen bijzondere maatregelen. Verdere gang van zaken zoals bij 1.

3. Een bedrijf of vereniging krijgt een aanslag waar belastingen voor een bedrijf op staan (eventueel samen met andere belastingen met betrekking tot woningen zoals onroerend zaakbelasting of rioolheffing) Hier geldt: de belastingbetaler kan kiezen binnen de termijn te betalen (in maart en april en mei wordt er geïncasseerd). Of betaling uitstellen. Bij niet betalen wordt er geen aanmaning of dwangbevel verstuurd. Als de automatische incasso van maart, april en mei wordt gestorneerd dan vervalt de automatische incasso niet. In juni inventariseert de gemeente om hoeveel gevallen dit gaat en zal daarop vervolgstappen baseren, maar in beginsel wordt het openstaande bedrag in de resterende 7 termijnen geïncasseerd.

4. ‘Combinatie’: een inwoner krijgt een aanslag waar belastingen voor een bedrijf op staan en eventueel ook belastingen met betrekking tot een woning zoals onroerend zaakbelasting of rioolheffing. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een zzp’er met een werkloods of een eenmanszaak met een winkel. Hier geldt hetzelfde als onder 3.

5. Ondernemers en particulieren die toeristenbelasting 2019 moeten betalen krijgen hiervoor de komende drie maanden geen aanslag. De gemeenten en het Rijk beraden zich over de voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2020 (zie ook de kabinetsmaatregelen in de link onderaan).

6. Vergoedingen voor dienstverleningen moeten gewoon worden voldaan. Het gaat bijvoorbeeld om leges (bijvoorbeeld uitgifte paspoorten), grafrechten, markt- en havengelden, huur en erfpacht.

Uitstel betalen belasting; inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting,
omzetbelasting (btw) en loonheffingen

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

De ondernemer stuurt daarvoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraagt u om uitstel van betaling en geeft u aan dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, stoppen wij met invorderingsmaatregelen. U krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen. 

Stuur uw verzoek om uitstel met motivering naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Voor wie is deze regeling?
Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen en in Nederland belasting betalen.

Wat houdt de regeling in?
Als je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van belastingbetaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.

Tijdelijk bijna geen invorderingsrente
De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente wordt tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Dit zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Tijdelijk uitstel heffing energiebelasting/heffing Opslag Duurzame Energie
Het kabinet wil de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk uitstellen. Het kabinet onderzoekt hoe dit kan worden vormgegeven. Daarbij is het vooral van belang dat het uitstel van betaling voor de belastingplichtige energieleveranciers daadwerkelijk ook leidt tot meer liquiditeit voor de afnemers van elektriciteit en aardgas, zoals in de sierteelt. Het kabinet gaat hierover in gesprek met de energieleveranciers.

Coulanceperiode vastleggen arbeidscontracten verlengd
Daarnaast verlengt de Belastingdienst de coulanceperiode voor het schriftelijk vastleggen van vaste arbeidscontracten. Werkgevers krijgen daar nu 3 maanden langer voor, tot 1 juli. Volgens de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans moeten werkgevers controleren of een arbeidscontract aan de administratieve eisen voor de lage WW-premie voldoet. Voor vaste contracten betaal je meestal de lage WW-premie, mits het geen oproepcontract is, het contract schriftelijk is vastgelegd en door werkgever en werknemer is ondertekend. Voor andere contracten geldt de hogere WW-premie.
Ook wordt de bepaling herzien die regelt dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten betalen als personeel meer dan 30% werkt bovenop de contracturen. De regeling zou anders nadelig kunnen uitvallen voor werkgevers die het extra druk hebben, zoals bij supermarkten en in de zorg, aldus de Belastingdienst.

Wat zijn de voorwaarden?
Je kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen uitstel aanvragen. Dit betekent dat je uitstel kunt aanvragen nadat je aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen.

Hoe doe ik een aanvraag?
Je stuurt je aanvraag schriftelijk naar de Belastingdienst. In de brief motiveer je je aanvraag. Daarna wordt de invordering stilgezet. Pas later vindt de beoordeling van je aanvraag plaats.

Doordat er veel aanvragen binnenkomen, kan de behandeltijd oplopen.

Meer informatie
Je vindt meer informatie op Belastingdienst.nl: Coronavirus: belastingmaatregelen voor ondernemers (inclusief zzp’ers).

Wat kan ik doen indien indien ik geen compensatie krijg omdat de SBI code niet 
in de lijst van getroffen branches voorkomt?

Als je het niet eens bent met het feit dat je branche (SBI-code) niet wordt meegenomen in de TOGS regeling, dan kan je dit melden op de website van RVO: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/signaal-vergeten-sbi-codes-wssl. RVO verzamelt alle signalen en koppelt dit terug naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, om te bezien hoe hiermee om te gaan.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering  

Voor wie is de regeling?
De verruiming geldt voor mkb’ers en grote bedrijven.

Wat houdt de regeling in?
Mkb’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro. Het kabinet ‘committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is’.

Hoe doe ik een aanvraag?
Om gebruik te maken van de regeling meld je je bij je bank.

Meer informatie
Meer informatie vind je op Ondernemersplein.kvk.nl: Garantie ondernemingsfinanciering (GO).

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Voor wie is deze regeling?
De rentekorting op microkredieten geldt voor klanten van Qredits. Qredits is er voor kleine ondernemers en zzp’ers.

Wat houdt de regeling in?
Qredits komt bestaande klanten die geraakt worden door de coronacrisis tegemoet in het dragen van hun financieringslasten. De verstrekker van microkrediet verleent 6 maanden uitstel van aflossing. De rente gaat in die periode omlaag naar 2%. De maatregel is bedoeld om kleine ondernemers in bijvoorbeeld de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke dienstverlening te ondersteunen. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.
Kleine ondernemers en zzp’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet als gevolg van de coronacrisis.

Hoe doe ik een aanvraag?
Voor rentekorting op je bestaande microkrediet bij Qredits, of een nieuwe kredietaanvraag, kun je rechtstreeks bij Qredits terecht.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op Qredits.nl

Ondernemers die behoefte hebben aan extra personeel

Sommige sectoren op de arbeidsmarkt hebben het op dit moment drukker dan normaal. Ondernemers die aangeven behoefte te hebben aan extra personeel, kunnen doorverwezen worden naar Orionis via werkgeversdienstverlening@orioniswalcheren.nl 

Orionis zal dan, eventueel samen met UWV en andere gemeentelijke partners in arbeidsmarktregio, de ondernemer proberen op weg te helpen. 

Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor wie is deze regeling?
Deze regeling is er voor land- en tuinbouwbedrijven.

Wat houdt de regeling in?
Er komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Het kabinet staat daarmee borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers.

Hoe doe ik een aanvraag?
De regeling is nog niet ingegaan. Dit gaat zo snel mogelijk gebeuren. Dan worden ook de voorwaarden bekendgemaakt.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op Ondernemersplein.kvk.nl: Borgstellingskrediet voor de landbouw.

Toeristenbelasting en cultuursector

Het kabinet praat met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven (tijdelijk) in te trekken. Het gaat in het bijzonder om de toeristenbelasting. Een aantal gemeenten heeft zelf al maatregelen genomen. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke regelingen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is. Aanvullende informatie over de coronacrisis en de cultuursector is te vinden op de site van de Rijksoverheid.