url svp niet doorsturen

Toerisme

Zijn toeristen nog welkom in Zeeland?

Toeristen zijn over een tijdje weer welkom in Zeeland. Al het recreatief nachtverblijf (toeristisch verblijf) in de vorm van verblijf op recreatieparken, kampeerterreinen en minicampings, kamperen bij de boer, kamerverhuur, (air) B&B, pensions, jachthavens en camperplaatsen is verboden.

Tijdelijke bewoning vakantiehuis of stacaravan

Mensen die wegens persoonlijke omstandigheden geen ander verblijf hebben mogen verblijven in een recreatief nachtverblijf. Te denken valt aan mensen die in een scheiding liggen, tussen twee huizen in zitten (door verbouwing of nieuw huis laten bouwen), arbeidsmigranten of zakelijke overnachtingen.

Gelden de regels ook voor hotels?

We willen iedereen zo goed mogelijke zorg bieden. Door de coronacrisis dreigt er een overbelasting van onze zorgketen. Het gaat daarbij niet alleen om de bedden in de Intensive Care maar om alle onderdelen. Het gaat dan om huisartsen, thuiszorg, ambulances etc. Een toestroom van toeristen die medische hulp nodig hebben kunnen we niet goed helpen. Daarom zijn recreatieve overnachtingen tot nader order verboden. Dit zijn overnachtingen op:
- recreatieparken
- kampeerterreinen
- minicampings
- hotels, als sprake is van recreatief nachtverblijf
- kamperen bij de boer, kamerverhuur
- (air) B&B locaties
- pensions
- jachthavens
- camperplaatsen

Mogen sanitaire voorzieningen (gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen) wel open blijven?

Nee, die moeten sluiten. Het is verboden om gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen bij recreatieparken en andere recreatieve locaties geopend te houden. Dit zijn locaties van vakantieparken, campings, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes (bijvoorbeeld het zogenoemde ‘kamperen bij de boer’).
Ook gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen bij parken, natuurgebieden en stranden moeten gesloten blijven.

Waarom mogen strandhuisjes niet in gebruik worden genomen?

De strandhuisjes hebben een grote aantrekkingskracht op mensen. Hierdoor is de kans groter dat veel mensen samenkomen op het strand. Helaas wordt daarmee de kans op verspreiding het coronavirus erg groot. Daarom wordt het bouwen en gebruiken van slaaphuisjes en strandhuisjes verboden. De strandhuisjes die al staan, mogen blijven staan, maar je mag er geen gebruik van maken.

Waarom mogen toeristen niet in Zeeland overnachten?

We willen iedereen zo goed mogelijke zorg bieden. Door de coronacrisis dreigt er een overbelasting van onze zorgketen. Het gaat daarbij niet alleen om de bedden in de Intensive Care maar om alle onderdelen. Het gaat dan om huisartsen, thuiszorg, ambulances etc. Een toestroom van toeristen die medische hulp nodig hebben kunnen we niet goed helpen. Daarom moeten alle recreatieparken, kampeerterreinen en minicampings, kamperen bij de boer, kamerverhuur, B&B, pensions, jachthavens en camperplaatsen de deuren sluiten voor vakantiegangers en mensen die een weekendje weg willen.

Tot wanneer is recreatief nachtverblijf verboden ?

De maatregelen die gericht zijn op het weren van toerisme/verbod recreatief nachtverblijf in Zeeland zijn lang van kracht. Ze worden uiterlijk 10 mei 2020 door de voorzitter van de Veiligheidsregio herbeoordeeld op noodzaak en eventuele verlenging. De voorzitter kan de maatregelen ook eerder dan 10 mei intrekken als ze niet meer nodig zijn om de zorgcontinuïteit te borgen.

Er is dus helaas nog geen harde datum bekend.

Wat wordt verstaan onder toeristisch/ recreatief nachtverblijf?

Onder toeristisch/ recreatief nachtverblijf wordt verstaan nachtelijk verblijf door (groepen van) personen voor ontspanning in de vrije tijd die hun hoofdverblijfplaats elders hebben. Het gaat dus om personen die niet hun hoofdverblijf hebben in de locatie waar ze recreeren. Ze zijn in de locatie puur om te recreeren, dus voor allerlei vormen van vrijetijdsbesteding. Het centrum van sociale en maatschappelijke activiteiten vindt zich plaats in en om hun hoofdverblijf, dus elders.

Moet een hotel sluiten?

Nee, dat hoeft niet. Wel geldt dat het recreatief nachtverblijf is verboden, het hotel kan wel worden gebruikt voor bijvoorbeeld zakelijke overnachtingen

Welke gebieden en locaties worden bedoeld?

Onder bedoelde locaties en gebieden dient in ieder geval te worden verstaan (niet limitatief) recreatieparken, hotels (recreatief nachtverblijf) vakantieparken, kampeerterreinen, (mini) campings, kamperen bij de boer, kamerverhuur, B&B, pensions, jachthavens, strandslaaphuisjes en camperplaatsen. Ook de genoemde locaties uit de eerdere verordeningen gelden nog steeds

Blijft dagtoerisme mogelijk?

De nieuwe aangescherpte maatregelen richten zich op het recreatief nachtverblijf. In het algemeen geldt: blijf zoveel mogelijk thuis en mijdt sociale contacten. Als u overdag naar uw tweede woning, boot of caravan wilt mag dat. 's Nachts is dit niet toegestaan, want dit valt onder recreatief nachtverblijf. Neem altijd de voorschriften van het RiVM in acht

Hoe toon ik aan dat ik onder een uitzondering val?

De handhavers controleren alleen met het doel om ervoor te zorgen dat recreatief nachtverblijf nu niet meer plaatsvindt. Zij zullen altijd eerst met u in gesprek gaan en vragen aan te tonen of u onder één van de uitzonderingen valt. Het is uw eigen verantwoordelijkheid hoe u dit aan de handhaver aantoont als er een controle plaatsvindt. Het meest duidelijk is als u een bewijs of verklaring heeft. Enkele voorbeelden hiervan: als u arbeidsmigrant bent, geef dit dan aan met verklaring van uw werkgever. Als u door ziekte in het vakantiehuis moet blijven, gebruik dan een doktersverklaring. En als uw eigen huis verbouwd wordt, dan kunt u dit bijvoorbeeld met een verklaring van de aannemer aantonen.

Ik ben (Belgisch) zelfstandige - werk op een vakantiepark en verblijf daar ook met vrouw en kind. Moet ik op en neer rijden vanuit mijn eerste woning of mag ik daar blijven?

Overnachtingen in verband met werkverplichting in Zeeland vallen niet onder recreatief nachtverblijf. Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemer hoe u dit aan de handhaver aantoont als er een controle plaatsvindt 

De handhavers controleren alleen met het doel om ervoor te zorgen dat recreatief nachtverblijf nu niet meer plaatsvindt. Zij zullen altijd eerst met u in gesprek gaan en vragen aan te tonen of u onder één van de uitzonderingen valt. Het is uw eigen verantwoordelijkheid hoe u dit aan de handhaver aantoont als er een controle plaatsvindt. Het meest duidelijk is als u een bewijs of verklaring heeft. Enkele voorbeelden hiervan: als u arbeidsmigrant bent, geef dit dan aan met verklaring van uw werkgever. Als u door ziekte in het vakantiehuis moet blijven, gebruik dan een doktersverklaring. En als uw eigen huis verbouwd wordt, dan kunt u dit bijvoorbeeld met een verklaring van de aannemer aantonen.

Ik woon (tijdelijk) op een vakantiepark in Zeeland en werk in de regio.
Mijn eigen huis is ver weg. Moet ik weg uit mijn vakantiewoning?

Overnachtingen in verband met werkverplichting in Zeeland vallen niet onder recreatief nachtverblijf. Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemer hoe u dit aan de handhaver aantoont als er een controle plaatsvindt 

De handhavers controleren alleen met het doel om ervoor te zorgen dat recreatief nachtverblijf nu niet meer plaatsvindt. Zij zullen altijd eerst met u in gesprek gaan en vragen aan te tonen of u onder één van de uitzonderingen valt. Het is uw eigen verantwoordelijkheid hoe u dit aan de handhaver aantoont als er een controle plaatsvindt. Het meest duidelijk is als u een bewijs of verklaring heeft. Enkele voorbeelden hiervan: als u arbeidsmigrant bent, geef dit dan aan met verklaring van uw werkgever. Als u door ziekte in het vakantiehuis moet blijven, gebruik dan een doktersverklaring. En als uw eigen huis verbouwd wordt, dan kunt u dit bijvoorbeeld met een verklaring van de aannemer aantonen.

Ik woon de helft van het jaar in een stacaravan. Andere helft werk ik op de binnenvaart. Ik kan nergens anders heen. Kan ik in mijn stacaravan blijven?

Een woonadres valt niet onder recreatief nachtverblijf. Het is uw eigen verantwoordelijkheid hoe u dit aan de handhaver aantoont als er een controle plaatsvindt

De handhavers controleren alleen met het doel om ervoor te zorgen dat recreatief nachtverblijf nu niet meer plaatsvindt. Zij zullen altijd eerst met u in gesprek gaan en vragen aan te tonen of u onder één van de uitzonderingen valt. Het is uw eigen verantwoordelijkheid hoe u dit aan de handhaver aantoont als er een controle plaatsvindt. Het meest duidelijk is als u een bewijs of verklaring heeft. Enkele voorbeelden hiervan: als u arbeidsmigrant bent, geef dit dan aan met verklaring van uw werkgever. Als u door ziekte in het vakantiehuis moet blijven, gebruik dan een doktersverklaring. En als uw eigen huis verbouwd wordt, dan kunt u dit bijvoorbeeld met een verklaring van de aannemer aantonen.

Mijn ouders wonen normaliter bij mij in, maar vanwege het coronavirus zijn ze naar een vakantiehuis vertrokken. Mogen ze daar blijven?

Recreatief nachtverblijf is niet toegestaan. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om dit aan te tonen bij controle

De handhavers controleren alleen met het doel om ervoor te zorgen dat recreatief nachtverblijf nu niet meer plaatsvindt. Zij zullen altijd eerst met u in gesprek gaan en vragen aan te tonen of u onder één van de uitzonderingen valt. Het is uw eigen verantwoordelijkheid hoe u dit aan de handhaver aantoont als er een controle plaatsvindt. Het meest duidelijk is als u een bewijs of verklaring heeft. Enkele voorbeelden hiervan: als u arbeidsmigrant bent, geef dit dan aan met verklaring van uw werkgever. Als u door ziekte in het vakantiehuis moet blijven, gebruik dan een doktersverklaring. En als uw eigen huis verbouwd wordt, dan kunt u dit bijvoorbeeld met een verklaring van de aannemer aantonen.

Ik woon 6 maanden per jaar in Zeeland.
De andere helft mijn eigen woning in het buitenland.
Moet ik terug naar mijn huis reizen in het buitenland?

Recreatief nachtverblijf is niet toegestaan. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om dit aan te tonen bij controle

De handhavers controleren alleen met het doel om ervoor te zorgen dat recreatief nachtverblijf nu niet meer plaatsvindt. Zij zullen altijd eerst met u in gesprek gaan en vragen aan te tonen of u onder één van de uitzonderingen valt. Het is uw eigen verantwoordelijkheid hoe u dit aan de handhaver aantoont als er een controle plaatsvindt. Het meest duidelijk is als u een bewijs of verklaring heeft. Enkele voorbeelden hiervan: als u arbeidsmigrant bent, geef dit dan aan met verklaring van uw werkgever. Als u door ziekte in het vakantiehuis moet blijven, gebruik dan een doktersverklaring. En als uw eigen huis verbouwd wordt, dan kunt u dit bijvoorbeeld met een verklaring van de aannemer aantonen.

Personeel

Welke documenten heb ik nodig voor de aanvraag van de verschillende regelingen?

Voor veel noodmaatregelen kan een DigiD nodig zijn. Bijvoorbeeld voor het noodloket, dat in veel gemeentes om een bevestiging via DigiD vraagt. Vraag je DigiD op tijd aan als je dat nog niet gedaan hebt. Het kan drie werkdagen duren voordat je hem hebt. Bij de aanvraag heb je je burgerservicenummer (BSN) nodig.
Houd er verder rekening mee dat je rijbewijs niet als geldig identiteitsbewijs geldt voor de aanvraag van de verschillende regelingen. Paspoort en identiteitskaart wel.

Voor de aanvraag van de NOW  (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) heeft het UWV straks je aangifte loonheffing nodig. Zorg dus dat je die aangifte naar de Belastingdienst stuurt. Tegelijkertijd kun je bij de Belastingdienst uitstel van betaling aanvragen. Voor de NOW heb je geen eHerkenning nodig.


De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die tijdelijk financieel in de knel zitten. Als je aan de voorwaarden voldoet kun je aanspraak maken op inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd. Lees meer over de voorwaarden en procedures in het artikel: Check hier je regelingen.

Wat moet ik doen als ik (tijdelijk) onvoldoende werk heb voor mijn personeel en mijzelf?

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) hoopt de overheid dat zoveel mogelijk mensen hun baan kunnen behouden, zelfs als er door de coronacrisis tijdelijk geen werk voor hen is. De NOW vervangt de werktijdverkorting (WTV) die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. De hoogte hiervan is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen. DGA’s, ondernemers en eigenaren worden niet in de regeling meegenomen. Directeuren van bv’s wel, mits ze onder de werknemersverzekeringen vallen en daar premie voor wordt ingehouden op het loon.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de NOW-regeling?
(Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)

Je kunt nog geen aanvraag indienen. De exacte datum waarop dit wel kan wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt. De periode waarover je tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor deze regeling. Uiteindelijk gaat de NOW-aanvraag via het UWV. Voor de aanvraag is straks geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen doe je met je loonheffingsnummer. Op fraude wordt gecontroleerd

De Belastingdienst roept op om snel je aangifte loonheffing op te sturen als je dat nog niet gedaan hebt. Het UWV heeft die gegevens straks nodig bij de verwerking van je NOW-aanvraag. Als het nodig is, kun je uitstel van betaling krijgen.

Als mijn personeel nu niet komt, terwijl ze niet ziek zijn maar uit angst voor het virus en ik heb ze wel nodig? Maken zij zich dan schuldig aan werkweigering? 

Een medewerker mag niet zomaar thuisblijven uit angst voor het coronavirus. Het is aan de werkgever om (in overleg met de Arbodienst) de risico's op het werk te beoordelen en passende beschermende  maatregelen te nemen. Is geen corona binnen het bedrijf vastgesteld of is hij/zij zelf niet besmet, dan zal de medewerker gewoon moeten komen werken. Het is van belang de angst bij de medewerker weg te nemen en te benadrukken welke maatregelen u als bedrijf heeft genomen. Als een medewerker zonder toestemming toch niet komt werken, dan geldt dit als werkweigering.

Ik moet voor de Wet arbeidsmarkt in Balans (Wab) een urenaanbod doen en vervolgens over die uren werktijdverkorting aanvragen.
Kan er uitstel voor urenaanbod gevraagd worden?
Krijg je dan geen afwijzing omdat je wel uren aanbiedt?

Er kan helaas geen uitstel worden gegeven voor het doen van een urenaanbod op grond van de Wab. Je moet dus wel een aanbod doen, maar je mag best vragen aan de werknemer het aanbod af te wijzen en daarbij uitleggen dat je de uren niet kan garanderen in verband met de gevolgen van het coronavirus. Je kan daarbij ook aangeven dat je alsnog een nieuw aanbod kan doen als de markt hersteld is. Je medewerker is niet verplicht om op je verzoek in te gaan, maar je kunt dus wel om medewerking vragen vanwege de bijzondere situatie. (KHN)  18/3: vraag staat uit bij SZW hoe hier nu mee om te gaan in relatie tot nieuwe NOW-regeling

Mijn personeel (of ikzelf) moet voor woon/werk de Duitse grens passeren.
Kan dat?

Voor de passage van de Duits-Franse grens en de Duits-Luxemburgse grens lijkt de 'Pendlerbescheinigung' noodzakelijk. Misschien niet verkeerd om ook bij de grenspassage Nederland-Duitsland in te (laten) vullen en mee te nemen wanneer u de grens over moet. Zie voor meer informatie en een model 'Pendlerbescheinigung': Bundespolizei

Ik moet naar België voor mijn werk, mag ik dan de grens over?

Ja. U dient hiervoor in het bezit te zijn van een werkgeversverklaring en een identiteitsbewijs. Bij het passeren van de grens kunt u gecontroleerd worden. Dit kan tot vertragingen leiden bij het passeren van de grens. Personen die in vitale sectoren werken of een cruciaal beroep vervullen kunnen een speciaal vignet verkrijgen om de vertraging bij het passeren van de grens tot het minimum te beperken. Hoe dit precies werkt, wordt hieronder in een aparte vraag omschreven.

Zie voor meer informatie: Veelgestelde vragen over reizen naar België met vignet

Bedrijfsvoering

Komen er nog overheidsregelingen aan?

Mogelijk. Het Rijk is bijvoorbeeld met de cultuursector in gesprek, omdat daar de gevolgen van het coronavirus groot zijn. Er wordt besproken welke algemene regelingen de sector kunnen helpen en waar maatwerk nodig is. Meer informatie daarover is vinden op de site van de Rijksoverheid.

Daarnaast is het kabinet in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Een aantal gemeenten heeft dit al aangekondigd.

Waterschappen gaan coulant om met verzoeken voor uitstel van betaling. Ondernemers - met financiële problemen - hoeven de aanslag voorlopig niet te betalen. Het uitstel geldt voorlopig voor bepaalde tijd, meestal voor een periode van 3 tot 6 maanden.

Hoe houd ik mijn bedrijfsvoering op gang?

Het advies is om werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken, waar mogelijk. Daarnaast is de oproep om de werktijden van werknemers zoveel mogelijk te spreiden. Neem de gebruikelijke maatregelen  om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen. Nu er door de overheid meer (dwingende) maatregelen worden afgekondigd, is het voor veel ondernemers lastig tot onmogelijk om de bedrijfsvoering op gang te houden.

Wat is een force majeure-clausule en wat kan ik daarin opnemen?

In een force majeure-clausule is vastgelegd in welke omstandigheden sprake is van overmacht en wat de gevolgen zijn als dit aan de orde is. In de clausule staan meestal zaken als overheidsmaatregelen, stakingen, plotselinge belemmeringen in de infrastructuur of tekorten in transport als omstandigheid. Het kan dus zijn dat onder verwijzing naar de (overheids-)maatregelen die genomen zijn om verspreiding van het virus te voorkomen een beroep kan worden gedaan op overmacht. U kunt ook ziektes, epidemieën of quarantaines in zo'n contract opnemen. Bij een geschil bepaalt de rechter.

Heb ik voor aanvragen bij UWV en/of RVO een eHerkennigsmiddel nodig?

eHerkenning is een zakelijk inlogmiddel. Veel ondernemers beschikken nog niet over eHerkenning. Voor aanvragen van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) is eHerkenning niet noodzakelijk.

Voor aanvragen bij RVO is over het algemeen eHerkenning niveau 2 nodig. Dit kan tot problemen leiden bij de aanvragen voor de coronamaatregelen. KVK heeft dit bij de betrokken instanties onder de aandacht gebracht.

Komen verenigingen en stichtingen ook in aanmerking voor steunmaatregelen?

De steunmaatregelen op het gebied van ondernemingsfinanciering, aflossingspauzes, afvloeiingsregelingen voor werknemers en dergelijke zijn gericht op het helpen van ondernemingen. Stichtingen en verenigingen drijven niet altijd een onderneming, maar dat kan wel. Waar sprake is van een onderneming, doet de rechtsvorm waarin dat gebeurt niet ter zake en wordt gewoon de lijn voor ondernemingen gevolgd en gelden de steunmaatregelen.

Waar geen sprake is van bedrijfsmatige activiteiten, is misschien een link te leggen met de departementen waar die stichtingen en verenigingen bij horen voor wat betreft de inhoud van hun activiteiten (sport, cultuur, onderwijs etcetera). Daar is bij KVK op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Financiering

Welke maatregelen nemen de banken voor lopende financieringen van hun klanten?

: Kleinere ondernemingen, die in de kern gezond zijn, krijgen 6 maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen. Dat hebben ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank besloten, meldt de branchevereniging Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De maatregel van ongekende omvang moet bedrijven helpen de coronacrisis door te komen.

 

De maatregel van banken geldt voor zakelijke klanten in alle sectoren met een krediet tot 2,5 miljoen euro. Voor de groep klanten met een hogere lening, volgen later mogelijk nog extra stappen.

•ABN Amro verleent alle zakelijke klanten met een lopend krediet tot 2,5 miljoen euro automatisch 6 maanden uitstel van rente en aflossingen. In april tot en met september worden voor deze bedrijven geen betalingen voor aflossing en rente geïncasseerd. Zij kunnen deze termijnen later voldoen. Heeft u geen uitstel nodig, dan vragen zij u dit uiterlijk 31 maart te melden via een button op de site.

•ING kijkt samen met u wat de best passende oplossing is. U kunt bijvoorbeeld denken aan het tijdelijk stopzetten van de aflossing van uw financiering of het verhogen van uw financiering.

•Rabobank kan ondernemers uitstel geven tot maximaal 6 maanden. U kunt een verzoek indienen via deze link. Vermeld hierbij het leningnummer van de lening(en) waarvoor u uitstel wilt aanvragen. Rabobank neemt hierna contact op om uw verzoek te bespreken.

•De Volksbank heeft nog geen specifieke maatregelen of handelswijzen voor haar bankmerken bekend gemaakt.

•Triodos bank raadt aan contact op te met uw relatiemanager. Hij bespreekt met u de mogelijkheden.

 

Klanten met een hypotheek bij ABN AMRO, Florius of Moneyou kunnen een verzoek indienen doen om rente en aflossing voor 3 maanden op te schorten. Ook zzp'ers en particulieren met kredieten kunnen aankloppen bij de bank. Consumenten, die door wegvallende inkomsten tijdelijk minder financiële ruimte hebben om de hypotheeklasten te betalen, raadt de NVB aan om contact op te nemen met hun bank.

Wat zijn de mogelijkheden van Qredits?

Qredits komt bestaande klanten die geraakt worden door de Coronacrisis tegemoet in het dragen van hun financieringslasten. Qredits verleent hen uitstel van aflossing voor 6 maanden en de rente gaat in die periode omlaag naar 2%.

Kleine ondernemers en zzp’ers, die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen bij Qredits terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet. Hier gelden vooralsnog de normale tarieven voor.

Ik heb een mkb bedrijf, wanneer kom ik in aanmerking voor de verruiming van de borgstelling?

Het kabinet heeft de Borgstelling MKB kredieten (BMKB) verruimt. Dit gaat op 16 maart 2020 in. De borgstelling geldt voor nieuwe kredieten en vraagt de financier voor u aan. Een aanvraag die tussen 12 en 16 maart is gedaan en waarvoor de financier een voormelding deed bij RVO, valt ook al onder deze verruiming. Kijk ook of de maatregelen uit het uitgebreid pakket aan maatregelen door u benut kunnen worden.

Horeca

Mag ik maaltijden laten afhalen bij mijn horecazaak?

Aanvulling 16 maart, 16:00 uur: Bezorgen en afhalen blijft voor 'eet- en drinkgelegenheden' mogelijk. Maar vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis (niet ter plaatse opeten).

Is ijsverkoop op straat toegestaan?

Bezorgen en afhalen blijft voor 'eet- en drinkgelegenheden' mogelijk. Maar vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis (niet ter plaatse opeten).

Pakket Noodmaatregelen

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve
van behoud van Werkgelegenheid (NOW)

https://www.uwv.nl/werkgevers/veelgestelde-vragen/coronavirus/detail/now

algemeen nummer UWV: 088 898 92 94

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met meer dan 20% omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting. De regeling gaat in op maandag 6 april. Vanaf dat moment kan de regeling ook aangevraagd worden. De ondernemer kan een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020, voor een periode van maximaal 3 maanden (maart, april, mei). Binnen 2 tot 4 weken na de aanvraag wordt de tegemoetkoming betaald aan de ondernemer.

De NOW is een financiële regeling die inzet op werkbehoud. Het uitgangspunt voor de regeling is omzetverlies. Ieder bedrijf met personeel wat meer dan 20% noodgedwongen omzetverlies heeft door de Corona crisis, mag een beroep doen op de regeling. Afhankelijk van het omzetverlies worden de salarissen van medewerkers tot 90% gecompenseerd door UWV. Ook flexwerkers en medewerkers met een 0-urencontract vallen onder de regeling.

Hoe wordt de tegemoetkoming berekend?

De omzet van de ondernemer in de periode maart, april, mei 2019 is de vergelijkingsmaatstaf. Vervolgens maakt de ondernemer een inschatting hoeveel omzet er gemaakt kan worden in maart, april, mei 2020. Wanneer er in deze periode van 2020 meer dan 20% minder omzet gedraaid kan worden dan in dezelfde periode van 2019, komt de ondernemer in aanmerking voor de regeling. Er wordt dus naar omzetverlies gekeken en niet naar aantal mensen wat betaald thuis zit.

Hoogte tegemoetkoming:

Aan de hand van het percentage omzetverlies worden de loonkosten gecompenseerd. Heeft de ondernemer 30% minder omzet, worden ook 30% van de loonkosten gecompenseerd. De tegemoetkoming van de loonkosten is per medewerker gemaximeerd op 2x het maximale SV-dagloon.

Voorwaarden:

-       Het omzetverlies moet gerelateerd zijn aan de gevolgen van de Corona crisis

-       Welke bewijsstukken nodig zijn is nog niet duidelijk. In ieder geval wordt gesproken over een opgave jaaromzet 2019 en een accountantsverklaring

-       Personeel moet in dienst blijven en doorbetaald worden. Als blijkt dat een personeelslid waarvoor de regeling is aangevraagd toch is ontslagen in de periode

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers
(TOZO)

https://orioniswalcheren.nl/ondernemers/regeling-noodpakket-corona.html

Regeling staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP’ers, die in de knel komen door de Corona crisis. ZZP’ers, eenmanszaken en VOF’s kunnen de regeling aanvragen. BV’s en NV’s niet. In de uitwerking van de regeling komt een beslisboom wanneer een ondernemer wel of geen recht heeft. Die is nu nog niet beschikbaar. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in een noodsituatie te melden.

Op de website www.krijgiktozo.nl kan de ondernemer via een aantal vragen toetsen of er mogelijk aanspraak gemaakt kan worden op TOZO regeling.

De regeling is tijdelijk en geldt voor drie maanden (maart, april en mei 2020). Een aanvraag voor levensonderhoud kan tot en met 31 mei 2020 worden ingediend. De uitkering voor levensonderhoud duurt maximaal drie maanden. Een aanvraag voor een uitkering voor levensonderhoud kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot en met 1 maart 2020. Terugwerkende kracht is mogelijk voor alle aanvragen die zijn ingediend binnen de looptijd van de regeling (1 maart tot en met 31 mei 2020).

De regeling wordt uitgevoerd in de gemeente waar de ondernemer woont.

Aan de uitkering zijn een aantal voorwaarden verbonden:

·         U bent gevestigd als zelfstandige

·         U bent minimaal 18 jaar tot maximaal de pensioengerechtigde leeftijd

·         U woont en verblijft rechtmatig in Nederland

·         U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld

·         Uw bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend

·         Uw bedrijf staat ingeschreven in het Handelsregister van de KvK

·        U bent voor 16 maart 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium (minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in eigen bedrijf) (24 per week)

·         U woont in de gemeente Vlissingen, Middelburg of Veere

·         Wanneer aanwezig de voorlopige jaarcijfers 2019 of een schatting daarvan

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de gezinssituatie en het inkomen maximaal 1.503,31 Euro voor maximaal 3 maanden (maart t/m mei 2020).

De uitkering betreft een gift waarbij het eigen vermogen of inkomen van de partner niet wordt meegerekend. Aanvragen kan via de website van Orionis Walcheren. Binnen 4 weken na de ingediende aanvraag volgt eventuele toekenning en uitbetaling.

Vanuit de regeling kan een zelfstandige een lening afsluiten van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van een lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost.

Ondernemers die vragen hebben over een lopende aanvraag kunnen een email sturen naar tozo@orioniswalcheren.nl

Wanneer een ondernemer niet voldoet aan de ureneis voor TOZO,
welke alternatieven zijn er dan?

Als een ondernemer niet voldoet aan de ureneis, komt deze niet in aanmerking voor TOZO. Een alternatief is een reguliere aanvraag levensonderhoud (bijstand). Ook deze kan aangevraagd worden via de website van Orionis Walcheren. Bij een reguliere aanvraag gelden wel de reguliere voorwaarden. Dat wil zeggen dat ook het inkomen van de partner en het eigen vermogen van invloed is voor de bepaling van het recht op bijstand. Voorwaarde is dat de aanvrager inclusief het eigen vermogen en het partnerinkomen onder het sociaal minimum zit.

Compensatieregeling: 4.000 euro voor direct getroffen ondernemers ?

Rijksdienst voor Ondernemers

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/compensatieregeling-getroffen-sectoren

Deze regeling is een compensatie voor de eerste nood bij ondernemers die zijn getroffen als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. De tegemoetkoming betreft een eenmalig vast bedrag van € 4000,-.  

De tegemoetkoming is alleen voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit (op basis van inschrijving KvK) overeenkomst met een van de vastgestelde SBI-codes. Deze codes die in aanmerking komen zijn te vinden via deze link: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes

Via deze link kan een ondernemer ook met zijn KvK nummer checken op welke hoofdactiviteit de onderneming ingeschreven staat.  

Het bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. De SBI-code niet met terugwerkende kracht worden gewijzigd om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming.

De ondernemer moet verklaren in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000 en in dezelfde periode ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten om in aanmerking te komen voor de regeling. De overige voorwaarden zijn te vinden via deze link: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/voorwaarden

De regeling kan worden aangevraagd via deze link

https://mijn.rvo.nl/eloket/login-start.html?pageUri=/catalog/openForm.do%3Fpath%3Dcatalog%3A//Regelingen/414NOOD%26create%3Dnew

Zodra de aanvraag binnen is volgt er binnen 2 weken een besluit. Na het besluit wordt binnen een paar werkdagen uitbetaald.

Verruiming BMKB (BMKB-C regeling)

Met deze maatregel kunnen bedrijven onder gunstigere voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. De overheid wil voorkomen dat mkb-bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen dan je op basis van je onderpand zou krijgen. Aanvragen voor BMKB-C kunnen tot 1 april 2021 worden ingediend bij geaccrediteerde financiers.

Uitstel betalen gemeentelijke belasting

Direct nummer belastingen (Middelburg, Veere, Vlissingen en SD): 0118-675534

De gemeenten Middelburg, Schouwen-Duiveland, Veere en Vlissingen nemen een pakket maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers en verenigingen te verzachten

Ondernemers die geen problemen ondervinden, kunnen hun belastingaanslag gewoon blijven betalen. Bedrijven die wel problemen ondervinden krijgen meer tijd hun verplichtingen na te komen. De gemeenten versturen daarnaast voorlopig geen nieuwe belastingaanslagen.

Het gaat om gemeentelijke belastingen 2020 die te maken hebben met bedrijfspanden, zoals onroerende zaakbelasting en rioolheffingen. Ondernemers mogen reeds ontvangen aanslagen drie maanden later betalen.

 Ondernemers kunnen kiezen voor nu of later betalen

Ondernemers kunnen kiezen; de aanslagen gewoon betalen óf de komende drie maanden de betalingen opschorten. In dat laatste geval krijgen zij de eerste drie maanden geen aanmaningen of dwangbevelen opgelegd. De automatische incasso blijft wel gewoon doorlopen maar ondernemers kunnen de afschrijvingen terugdraaien zonder gevolgen. Het openstaande bedrag zal dan in de resterende zeven termijnen worden geïncasseerd.

 Deze belastingmaatregel geldt voor bedrijfseigendommen (bijvoorbeeld een bedrijfsloods, winkel, restaurant). Als op dezelfde aanslag ook een particulier eigendom wordt belast (de woning van de ondernemer) dan valt deze ook onder deze maatregel. Deze maatregel geldt dus voor aanslagen over het belastingjaar 2020.

 Voorlopig geen nieuwe belastingaanslagen

De tweede maatregel is dat de gemeenten de komende drie maanden geen nieuwe belastingaanslagen versturen, waaronder de toeristenbelasting.

 Deze maatregel geldt niet voor (privaatrechtelijke) vergoedingen voor dienstverleningen zoals leges (bijvoorbeeld paspoorten), markt- en havengelden, grafrechten, erfpacht, huur en dergelijke.

 Praktijkvoorbeelden van de maatregelen zijn:

1. Een inwoner krijgt een aanslag waar alleen belastingen voor een woning/garage op staan. Hiervoor gelden geen bijzondere maatregelen. De automatische incasso loopt door en bij twee maal niet-afschrijving van het bedrag (stornering) wordt de incasso beëindigd. Bij niet-betaling volgt in april een aanmaning en in mei een dwangbevel.

2. Een bedrijf of vereniging krijgt een aanslag waar alleen belastingen voor een woning/garage op staan (bijvoorbeeld een woningbouwvereniging). Ook hiervoor gelden geen bijzondere maatregelen. Verdere gang van zaken zoals bij 1.

3. Een bedrijf of vereniging krijgt een aanslag waar belastingen voor een bedrijf op staan (eventueel samen met andere belastingen met betrekking tot woningen zoals onroerend zaakbelasting of rioolheffing) Hier geldt: de belastingbetaler kan kiezen binnen de termijn te betalen (in maart en april en mei wordt er geïncasseerd). Of betaling uitstellen. Bij niet betalen wordt er geen aanmaning of dwangbevel verstuurd. Als de automatische incasso van maart, april en mei wordt gestorneerd dan vervalt de automatische incasso niet. In juni inventariseert de gemeente om hoeveel gevallen dit gaat en zal daarop vervolgstappen baseren, maar in beginsel wordt het openstaande bedrag in de resterende 7 termijnen geïncasseerd.

4. ‘Combinatie’: een inwoner krijgt een aanslag waar belastingen voor een bedrijf op staan en eventueel ook belastingen met betrekking tot een woning zoals onroerend zaakbelasting of rioolheffing. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een zzp’er met een werkloods of een eenmanszaak met een winkel. Hier geldt hetzelfde als onder 3.

5. Ondernemers en particulieren die toeristenbelasting 2019 moeten betalen krijgen hiervoor de komende drie maanden geen aanslag. De gemeenten en het Rijk beraden zich over de voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2020 (zie ook de kabinetsmaatregelen in de link onderaan).

6. Vergoedingen voor dienstverleningen moeten gewoon worden voldaan. Het gaat bijvoorbeeld om leges (bijvoorbeeld uitgifte paspoorten), grafrechten, markt- en havengelden, huur en erfpacht.

Uitstel betalen belasting; inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting,
omzetbelasting (btw) en loonheffingen

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

De ondernemer stuurt daarvoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraagt u om uitstel van betaling en geeft u aan dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, stoppen wij met invorderingsmaatregelen. U krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen. 

Stuur uw verzoek om uitstel met motivering naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering  

Mkb’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro. Het kabinet ‘committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is’. Om gebruik te maken van de regeling meld je je bij je bank.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Voor kleine ondernemers en ZZP’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits

https://qredits.nl/

Qredits komt bestaande klanten die geraakt worden door de coronacrisis tegemoet in het dragen van hun financieringslasten. De verstrekker van microkrediet verleent 6 maanden uitstel van aflossing. De rente gaat in die periode omlaag naar 2%. De regeling is bedoeld om kleine ondernemers in bijvoorbeeld de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke dienstverlening te ondersteunen. Het kabinet ondersteunt Qredits met maximaal 6 miljoen euro. Kleine ondernemers en zzp’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet als gevolg van de coronacrisis.

Ondernemers die behoefte hebben aan extra personeel

Sommige sectoren op de arbeidsmarkt hebben het op dit moment drukker dan normaal. Ondernemers die aangeven behoefte te hebben aan extra personeel, kunnen doorverwezen worden naar Orionis via werkgeversdienstverlening@orioniswalcheren.nl 

Orionis zal dan, eventueel samen met UWV en andere gemeentelijke partners in arbeidsmarktregio, de ondernemer proberen op weg te helpen.