Toerisme

Toerisme tot en met 14 mei

Welke accommodaties mogen voor recreatief nachtverblijf verhuurd worden?

Van alle typen accommodaties die bedrijfsmatig worden verhuurd, mag 15% van de slaapplaatsen worden verhuurd. Voorwaarde is wel dat de huurders van de accommodatie geen gebruik hoeven te maken van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen. Het legen van chemische toiletten is toegestaan op de aangewezen plek zolang de gemeenschappelijke sanitaire ruimtes hiervoor niet betreden moeten worden.

Wie kan meedoen met deze regeling van 15% verhuur?

Iedere ondernemer die bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven als logiesverstrekker en het recht heeft de slaapplaatsen te verhuren, kan meedoen. Vanaf 1 mei moet men zich registreren via een link op www.zeelandveilig.nl/corona.  Zo wordt bijgehouden dat niet meer dan 15% van de beschikbare slaapplaatsen wordt verhuurd. Particuliere verhuur is niet toegestaan.

 
15% van welke accommodaties mag worden verhuurd?

Het totaal aantal beschikbare slaapplaatsen op een verblijfslocatie waarbij in mindering wordt gebracht de slaapplaatsen die al bezet zijn door:
-    Slaapplaatsen bezet door seizoenarbeiders en/of arbeidsmigranten
-    Slaapplaatsen bezet voor niet recreatief nachtverblijf (b.v. tijdelijk onderkomen door scheiding)
-    Slaapplaatsen bezet door personen die in het gebied of de locatie noodzakelijke werkzaamheden verrichten
-    Slaapplaatsen bezet door huurders van vaste standplaatsen op kampeerterreinen (middels: jaarplaats of seizoenplaats) die beschikken over individuele sanitaire voorzieningen (1 kampeerplaats bestaat uit 5 slaapplaatsen, 1 boot bestaat gemiddeld uit 2,25 slaapplaatsen)Bekijk hier enkele rekenvoorbeelden voor de berekening van de 15% netto aanwezige slaapplaatsen.

Wat zijn de spelregels m.b.t. tweede woningen en strandslaaphuisjes?

- Tweede woningen: deze mogen enkel gebruikt worden door eigenaren en bijbehorende personen waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevormd.
- Strandslaaphuisjes en jachten (met eigen sanitaire voorzieningen): deze mogen enkel gebruikt worden door eigenaren en bijbehorende personen waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevormd.

Mag ik overnachten in Zeeland op mijn jacht

Overnachten op uw jacht is mogelijk, maar u kunt geen gebruik maken van de gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen. Het jacht mag enkel gebruikt worden door eigenaren en bijbehorende personen waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevormd.

Toerisme en recreatief nachtverblijf van 15 mei

Welke accommodaties mogen voor recreatief nachtverblijf verhuurd worden?

Alle typen accommodaties mogen vanaf 15 mei verhuurd worden. Voorwaarde is wel dat de huurders van de accommodatie geen gebruik hoeven te maken van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen.
Particulieren, hotels, pensions en B&B’s mogen per 15 mei alle slaapplaatsen verhuren. Voor overige categorieën bedrijfsmatige verhuur geldt dat zij 50 % van hun slaapplaatsen mogen verhuren. Deze slaapplaatsen moeten zij registeren in het registratiesysteem

Welke ondernemers moeten zich registreren voor 50% verhuur?

Iedere ondernemer, met uitzondering van hotels, pensions en B&B’s, kan meedoen.  Zij moeten wel bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven als logiesverstrekker en het recht hebben slaapplaatsen te verhuren. Registreren kan via een link op www.zeelandveilig.nl/corona.  Zo wordt bijgehouden dat niet meer dan 50% van de beschikbare slaapplaatsen wordt verhuurd.

Is particuliere verhuur toegestaan?

Particuliere verhuur is volledig toegestaan vanaf 15 mei. Particuliere verhuurders zijn niet gebonden aan een percentage van het aantal slaapplaatsen. Particuliere verhuurders moeten de slaapplaatsen niet registreren.

50% van welke accommodaties mag vanaf 15 mei worden verhuurd?

Het totaal aantal beschikbare slaapplaatsen op een verblijfslocatie waarbij in mindering wordt gebracht de slaapplaatsen die al bezet zijn door:
-    Slaapplaatsen bezet door seizoenarbeiders en/of arbeidsmigranten
-    Slaapplaatsen bezet voor niet recreatief nachtverblijf (b.v. tijdelijk onderkomen door scheiding)
-    Slaapplaatsen bezet door personen die in het gebied of de locatie noodzakelijke werkzaamheden verrichten
-    Slaapplaatsen bezet door huurders van vaste standplaatsen op kampeerterreinen (middels: jaarplaats of seizoenplaats) die beschikken over individuele sanitaire voorzieningen (1 kampeerplaats bestaat uit 5 slaapplaatsen, 1 boot bestaat gemiddeld uit 2,25 slaapplaatsen)Bekijk 

hier enkele rekenvoorbeelden voor de berekening van de 15% netto aanwezige slaapplaatsen.

Wat zijn vanaf 15 mei de spelregels m.b.t. gebruik en particuliere verhuur van tweede woningen en strandslaaphuisjes?

- Tweede woningen: deze mogen gebruikt worden door eigenaren en andere personen. De eigenaar hoeft hierbij niet zelf aanwezig te zijn. Gebruik van de woning is niet beperkt tot de gezinsleden van de eigenaar. Particuliere verhuur van de tweede woning is toegestaan wanneer de reguliere lokale regelgeving hier ruimte voor biedt.
- Strandslaaphuisjes (met eigen sanitaire voorzieningen): deze mogen gebruikt worden door eigenaren en andere personen. De eigenaar hoeft hierbij niet zelf aanwezig te zijn. Particuliere verhuur van strandslaaphuisjes is toegestaan wanneer de reguliere lokale regelgeving hier ruimte voor biedt.

Toerisme en recreatief nachtverblijf

Krijgen we gemaakte kosten terug voor vakanties die niet door kunnen gaan of forenzenbelasting terug?

Veiligheidsregio Zeeland en de Zeeuwse gemeenten achten zich voor eventuele schade als gevolg van de handhaving en uitvoering van de noodverordeningen zoals die voor Zeeland zijn vastgesteld niet aansprakelijk. De noodverordeningen betreffen rechtmatig genomen besluiten met als doel de effecten van de coronacrisis te beperken. Het beste kunt u contact opnemen met de reisorganisatie of de aanbieder van het recreatieve nachtverblijf.

Is dagtoerisme ook weer toegestaan?

De algemene landelijke maatregelen blijven van kracht: Blijf zoveel mogelijk thuis, vermijd drukke plekken en houd altijd anderhalve meter afstand tot elkaar.

Mag ik nu als mijn strandhuisje (strand-/dagcabine) is geplaatst daar ook gewoon overdag gebruik van maken?

Nee, het gebruiken van strandhuisjes is verboden. De VRZ wil uiterlijk 1 juni het gebruik van strandcabines weer toestaan. Het huisje mag wel blijven staan, maar kan vooralsnog niet gebruikt worden. De strandhuisjes hebben een grote aantrekkingskracht op mensen. Hierdoor is de kans groter dat veel mensen samenkomen op het strand. Helaas wordt daarmee de kans op verspreiding het coronavirus erg groot. Daarom wordt het gebruiken van strandhuisjes verboden.

Mogen sanitaire voorzieningen (gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen) wel open blijven? 

Nee, die moeten sluiten. Het is verboden om gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen bij recreatieparken en andere recreatieve locaties geopend te houden. Dit zijn locaties van vakantieparken, campings, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes (bijvoorbeeld het zogenoemde ‘kamperen bij de boer’). Ook gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen bij parken, natuurgebieden en stranden moeten gesloten blijven

Wat wordt verstaan onder toeristisch/recreatief nachtverblijf?

Onder toeristisch/recreatief nachtverblijf wordt verstaan nachtelijk verblijf door (groepen van) personen voor ontspanning in de vrije tijd die hun hoofdverblijfplaats elders hebben. Het gaat dus om personen die niet hun hoofdverblijf hebben in de locatie waar ze recreëren. Ze zijn in de locatie puur om te recreëren, dus voor allerlei vormen van vrijetijdsbesteding. Het centrum van sociale en maatschappelijke activiteiten vindt zich plaats in en om hun hoofdverblijf, dus elders.

Heb je vragen als toerist over de Zeeuwse maatregelen?

Neem dan contact op met een van de VVV-inspiratiepunten.

Hiervoor kunt u terecht bij VVV Zeeland. De volgende locaties zijn speciaal voor deze vragen telefonisch beschikbaar op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag tussen 10:00 en 17:00:

VVV Renesse: 0111-463446
VVV Zierikzee: 0111-410940
VVV Domburg: 0118-583484
VVV Oostkapelle: 0118-582940
VVV Zoutelande: 0118-561818
VVV Kamperland: 0113-371595
VVV Goes: 0113-235990
VVV Yerseke: 0113-571864
VVV Terneuzen: 0115-760122
VVV Hulst: 0114-315221
VVV Cadzand: 0117-391298
VVV Sluis: 0117-461700

VVV Zeeland heeft geen toegang tot het registratiesysteem waarin de 15% verblijfscapaciteit gemonitord wordt. Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met de accommodatieverstrekker.

Ondernemer

Waar kan ik als eigenaar van een recreatiebedrijf terecht met mijn vragen?

Voor specifieke Zeeuwse toeristische ondernemers: u kunt bij diverse organisaties terecht met uw vragen. Wij adviseren u de speciaal hiervoor opgezette pagina's te raadplegen van Provincie Zeeland (overzicht mogelijkheden), Impuls Zeeland (Corona-loket) en de Veiligheidsregio Zeeland (blog recente ontwikkelingen). Ook kunt u terecht bij diverse landelijke organisaties zoals de Rijksoverheid (werkgeversvragen), de Kamer van Koophandel (Ondernemersplein) en HiswaRecron (recreatieondernemers). 

Ik zit in de financiële problemen door de coronamaatregelen. Hoe gaat de overheid mij daarbij helpen?

Voor specifieke Zeeuwse toeristische ondernemers heeft Impuls Zeeland een speciaal Corona-loket geopend: coronaloket@impulszeeland.nl. Hier kunt u terecht voor informatie over Corona-gerelateerde regelingen die er zijn voor bedrijven en ZZP'ers en specifieke vragen die u heeft over de gevolgen op uw bedrijf. Op landelijk niveau leest u op de website van de Rijksoverheid welk pakket nieuwe economische maatregelen het kabinet neemt om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

Waar vind ik de meest actuele informatie over de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in Zeeland?

Op de website www.zeelandveilig.nl geeft Veiligheidsregio Zeeland regelmatig updates met relevante informatie voor Zeeland. Veiligheidsregio Zeeland coördineert de maatregelen rondom het Coronavirus in Zeeland. Vanuit de GGD Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland wordt de situatie in samenwerking met de gemeenten nauwlettend gevolgd en waar nodig worden maatregelen genomen. Daarnaast heeft Veiligheidsregio Zeeland contact met de toeristische sector in Zeeland.

Corona OverbruggingsLening

Corona OverbruggingsLening; aanvragen mogelijk vanaf 29 april
Op 7 april kondigde het Kabinet aan €100 miljoen uit te zullen trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. Vanaf 29 april kunnen deze bedrijven een aanvraag doen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL). Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gezamenlijke ROM’s en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL.

Leningen onder gunstige condities
De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan de overbruggingsleningen op verzoek van het kabinet onder gunstige condities verstrekken. De bedragen van de leningen variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen. Bij bedragen boven de €250.000,- wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. 

Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3% en de looptijden zijn toegesneden op de doelgroep. Meer info over de condities staat in de Q&A. Streven is om aanvragen onder de €500.000,- binnen vier tot negen werkdagen te beoordelen en af te handelen. Voor aanvragen boven de €500.000,- is het streven om binnen drie werkweken tot een definitief besluit te komen.

Meer informatie over criteria en aanvraagprocedure is te vinden op www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening.

De COL is nadrukkelijk een noodinstrument in verband met de economische situatie als gevolg van de Covid19-uitbraak. Dit betekent dat ondernemers moeten kunnen aantonen dat zij deze lening nodig hebben vanwege de huidige economische situatie, maar dat ze in principe wel een duurzaam en gezond toekomstperspectief hebben. Ook moeten ondernemers kosten reducerende maatregelen hebben genomen die je op dit moment redelijkerwijs van ze mag verwachten.

Aanvullende maatregelen voor startups en scale-ups
Startups en scale-ups ondervinden grote gevolgen van de coronacrisis: uit een inventarisatie van Techleap.nl blijkt dat 55% van de bedrijven de vraag ziet wegvallen door het wegvallen van bestaande klanten of het wegblijven van nieuwe klanten. Het ophalen van de benodigde, nieuwe financiering is voor deze groep onder de huidige omstandigheden een probleem. Dit omdat startups en scale-ups en andere non-bancair gefinancierde bedrijven geen of slechts beperkt gebruik kunnen maken van de eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen die gericht zijn op met vreemd vermogen gefinancierde bedrijven.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK): “Het kabinet maakt in deze uitzonderlijke en barre tijden financiële steun voor álle ondernemers toegankelijker. Voor de toekomst van onze economie en onze maatschappij zijn startups en scale-ups van groot belang: zij zorgen voor de inkomsten en banen van morgen én dragen met hun innovatieve producten en diensten bij aan het oplossen van wereldwijde uitdagingen – zoals bijvoorbeeld de coronacrisis. Daarom investeert het kabinet nu 100 miljoen euro in overbruggingskredieten waarmee onze groeibedrijven deze moeilijke maanden door kunnen komen.”

Aanvragen mogelijk vanaf 29 april
Vanaf woensdag 29 april 9 uur is het mogelijk om een aanvraag in te dienen via een speciale onlineportal. Alleen online ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. Via deze portal die samen met TechLeap.nl ontwikkeld is, kunnen ook aanvragen worden ingediend voor financieringen tot €5 miljoen waar Invest-NL en de ROM’s gezamenlijk naar zullen kijken.

Als mijn personeel nu niet komt, terwijl ze niet ziek zijn maar uit angst voor het virus en ik heb ze wel nodig? Maken zij zich dan schuldig aan werkweigering? 

Een medewerker mag niet zomaar thuisblijven uit angst voor het coronavirus. Het is aan de werkgever om (in overleg met de Arbodienst) de risico's op het werk te beoordelen en passende beschermende  maatregelen te nemen. Is geen corona binnen het bedrijf vastgesteld of is hij/zij zelf niet besmet, dan zal de medewerker gewoon moeten komen werken. Het is van belang de angst bij de medewerker weg te nemen en te benadrukken welke maatregelen u als bedrijf heeft genomen. Als een medewerker zonder toestemming toch niet komt werken, dan geldt dit als werkweigering.

Ik moet voor de Wet arbeidsmarkt in Balans (Wab) een urenaanbod doen en vervolgens over die uren werktijdverkorting aanvragen.
Kan er uitstel voor urenaanbod gevraagd worden?
Krijg je dan geen afwijzing omdat je wel uren aanbiedt?

Er kan helaas geen uitstel worden gegeven voor het doen van een urenaanbod op grond van de Wab. Je moet dus wel een aanbod doen, maar je mag best vragen aan de werknemer het aanbod af te wijzen en daarbij uitleggen dat je de uren niet kan garanderen in verband met de gevolgen van het coronavirus. Je kan daarbij ook aangeven dat je alsnog een nieuw aanbod kan doen als de markt hersteld is. Je medewerker is niet verplicht om op je verzoek in te gaan, maar je kunt dus wel om medewerking vragen vanwege de bijzondere situatie. (KHN)  18/3: vraag staat uit bij SZW hoe hier nu mee om te gaan in relatie tot nieuwe NOW-regeling

Hoe houd ik mijn bedrijfsvoering op gang? 

Het advies is om werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken, waar mogelijk. Daarnaast is de oproep om de werktijden van werknemers zoveel mogelijk te spreiden. Neem de gebruikelijke maatregelen  om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen. Nu er door de overheid meer (dwingende) maatregelen worden afgekondigd, is het voor veel ondernemers lastig tot onmogelijk om de bedrijfsvoering op gang te houden.

Wat is een force majeure-clausule en wat kan ik daarin opnemen?

In een force majeure-clausule is vastgelegd in welke omstandigheden sprake is van overmacht en wat de gevolgen zijn als dit aan de orde is. In de clausule staan meestal zaken als overheidsmaatregelen, stakingen, plotselinge belemmeringen in de infrastructuur of tekorten in transport als omstandigheid. Het kan dus zijn dat onder verwijzing naar de (overheids-)maatregelen die genomen zijn om verspreiding van het virus te voorkomen een beroep kan worden gedaan op overmacht. U kunt ook ziektes, epidemieën of quarantaines in zo'n contract opnemen. Bij een geschil bepaalt de rechter.

Heb ik voor aanvragen bij UWV en/of RVO een eHerkennigsmiddel nodig?

eHerkenning is een zakelijk inlogmiddel. Veel ondernemers beschikken nog niet over eHerkenning. Voor aanvragen van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) is eHerkenning niet noodzakelijk.

Voor aanvragen bij RVO is over het algemeen eHerkenning niveau 2 nodig. Dit kan tot problemen leiden bij de aanvragen voor de coronamaatregelen. KVK heeft dit bij de betrokken instanties onder de aandacht gebracht.

Komen verenigingen en stichtingen ook in aanmerking voor steunmaatregelen?

De steunmaatregelen op het gebied van ondernemingsfinanciering, aflossingspauzes, afvloeiingsregelingen voor werknemers en dergelijke zijn gericht op het helpen van ondernemingen. Stichtingen en verenigingen drijven niet altijd een onderneming, maar dat kan wel. Waar sprake is van een onderneming, doet de rechtsvorm waarin dat gebeurt niet ter zake en wordt gewoon de lijn voor ondernemingen gevolgd en gelden de steunmaatregelen.

 Waar geen sprake is van bedrijfsmatige activiteiten, is misschien een link te leggen met de departementen waar die stichtingen en verenigingen bij horen voor wat betreft de inhoud van hun activiteiten (sport, cultuur, onderwijs etcetera). Daar is bij KVK op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Welke maatregelen nemen de banken voor lopende financieringen van hun klanten?

: Kleinere ondernemingen, die in de kern gezond zijn, krijgen 6 maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen. Dat hebben ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank besloten, meldt de branchevereniging Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De maatregel van ongekende omvang moet bedrijven helpen de coronacrisis door te komen.

 

De maatregel van banken geldt voor zakelijke klanten in alle sectoren met een krediet tot 2,5 miljoen euro. Voor de groep klanten met een hogere lening, volgen later mogelijk nog extra stappen.

•ABN Amro verleent alle zakelijke klanten met een lopend krediet tot 2,5 miljoen euro automatisch 6 maanden uitstel van rente en aflossingen. In april tot en met september worden voor deze bedrijven geen betalingen voor aflossing en rente geïncasseerd. Zij kunnen deze termijnen later voldoen. Heeft u geen uitstel nodig, dan vragen zij u dit uiterlijk 31 maart te melden via een button op de site.

•ING kijkt samen met u wat de best passende oplossing is. U kunt bijvoorbeeld denken aan het tijdelijk stopzetten van de aflossing van uw financiering of het verhogen van uw financiering.

•Rabobank kan ondernemers uitstel geven tot maximaal 6 maanden. U kunt een verzoek indienen via deze link. Vermeld hierbij het leningnummer van de lening(en) waarvoor u uitstel wilt aanvragen. Rabobank neemt hierna contact op om uw verzoek te bespreken.

•De Volksbank heeft nog geen specifieke maatregelen of handelswijzen voor haar bankmerken bekend gemaakt.

•Triodos bank raadt aan contact op te met uw relatiemanager. Hij bespreekt met u de mogelijkheden.

 

Klanten met een hypotheek bij ABN AMRO, Florius of Moneyou kunnen een verzoek indienen doen om rente en aflossing voor 3 maanden op te schorten. Ook zzp'ers en particulieren met kredieten kunnen aankloppen bij de bank. Consumenten, die door wegvallende inkomsten tijdelijk minder financiële ruimte hebben om de hypotheeklasten te betalen, raadt de NVB aan om contact op te nemen met hun bank.

Wat zijn de mogelijkheden van Qredits?

Qredits komt bestaande klanten die geraakt worden door de Coronacrisis tegemoet in het dragen van hun financieringslasten. Qredits verleent hen uitstel van aflossing voor 6 maanden en de rente gaat in die periode omlaag naar 2%.

Kleine ondernemers en zzp’ers, die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen bij Qredits terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet. Hier gelden vooralsnog de normale tarieven voor.

Ik heb een mkb bedrijf, wanneer kom ik in aanmerking voor de verruiming van de borgstelling?

Het kabinet heeft de Borgstelling MKB kredieten (BMKB) verruimt. Dit gaat op 16 maart 2020 in. De borgstelling geldt voor nieuwe kredieten en vraagt de financier voor u aan. Een aanvraag die tussen 12 en 16 maart is gedaan en waarvoor de financier een voormelding deed bij RVO, valt ook al onder deze verruiming. Kijk ook of de maatregelen uit het uitgebreid pakket aan maatregelen door u benut kunnen worden.

Mag ik maaltijden laten afhalen bij mijn horecazaak?

Aanvulling 16 maart, 16:00 uur: Bezorgen en afhalen blijft voor 'eet- en drinkgelegenheden' mogelijk. Maar vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis (niet ter plaatse opeten).

Is ijsverkoop op straat toegestaan?

Bezorgen en afhalen blijft voor 'eet- en drinkgelegenheden' mogelijk. Maar vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis (niet ter plaatse opeten).

Toerist

Ik ben vaste gast en ben eigenaar van een tweede woning annex vaste staplek. Wat betekenen de afgekondigde versoepelde maatregen voor nachtverblijf nu concreet voor mij?

In de periode tussen 1 mei 22 mei zijn versoepelde maatregelen van kracht. Algemene informatie vindt u onder de vraag vakantie of weekendje weg. Voor aanvullende of specifieke informatie over uw situatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de gemeente waar uw tweede woning of vaste staplek is gevestigd. Er zijn extra medewerkers ingezet om vragen hierover te beantwoorden.

Uitleg nachtverblijf

De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) zet een eerste stap in het weer toelaten van ‘recreatief nachtverblijf’, wat vanaf eind maart verboden was. Vooralsnog geldt de versoepeling tussen 1 mei en 22 mei voor de onderstaande onderdelen:

  • nachtverblijf door de eigenaar, eventueel vergezeld met directe gezinsleden, in tweede woningen, vaste standplaatsen, slaapstrandhuisjes en jachten, mits deze eigen sanitaire voorzieningen hebben. Welke regels voor sanitair en eigen gebruik gelden is specifiek vastgesteld;
    • (Waarom mogen sanitaire voorzieningen niet open worden gehouden?
      Sanitaire voorzieningen zijn gesloten om de verspreiding van het virus te beperken.Het gaat daarbij om sanitaire voorzieningen van recreatievoorzieningen (campings, vakantieparken maar ook natuurgebieden en stranden). Deze voorzieningen worden  vaak gebruikt door een grote groep personen en worden niet altijd tijdig en zorgvuldig genoeg schoongehouden. Met het oog op de duidelijkheid en handhaafbaarheid is ervoor gekozen om sanitaire voorzieningen ook voor noodgevallen gesloten te houden.)
  • recreatieondernemers die als logiesverstrekker staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen 15% van hun capaciteit aan slaapplaaten verhuren. Door zich te registreren via een speciaal hiervoor opgericht registratiesysteem wordt aan de hand van de opgegeven slaapcapaciteit berekend hoeveel personen maximaal mogen overnachten. Met de dagelijkse invoer door de ondernemer is het voor de Veiligheidsregio Zeeland mogelijk om dit percentage te monitoren en te handhaven waar nodig. Particuliere verhuur is niet toegestaan.
    Wat na 22 mei wordt toegestaan zal VRZ in de komende weken besluiten en publiceren op de website zeelandveilig.nl. Op 8 mei wordt meer duidelijkheid verwacht omtrent strandcabines (daghokjes). Bovengenoemde versoepeling is vooral bedoeld voor ‘rustzoekers’. Mensen die even op een andere plek willen uitrusten, ontspannen of ‘thuis’ willen werken. Ook voor bezoekers geldt het landelijke advies: blijf zoveel mogelijk bij uw verblijfadres, mijd sociale contacten en neem de voorschriften van het RIVM in acht. Dagrecreatie en horeca (met uitzondering van 'take away') zijn net als in het hele land gesloten.

Waarom mogen sanitaire voorzieningen niet open worden gehouden?

Sanitaire voorzieningen zijn gesloten om de verspreiding van het virus te beperken.Het gaat daarbij om sanitaire voorzieningen van recreatievoorzieningen (campings, vakantieparken maar ook natuurgebieden en stranden). Deze voorzieningen worden  vaak gebruikt door een grote groep personen en worden niet altijd tijdig en zorgvuldig genoeg schoongehouden. Met het oog op de duidelijkheid en handhaafbaarheid is ervoor gekozen om sanitaire voorzieningen ook voor noodgevallen gesloten te houden.

Ik heb gelezen over de aangekondigde versoepeling van nachtverblijf en recreatie. Waar kan ik telefonisch terecht voor meer specifieke vragen of details in een bepaalde regio?

Hiervoor kunt u terecht bij VVV Zeeland. De volgende locaties zijn speciaal voor deze vragen telefonisch beschikbaar op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag tussen 10:00 en 17:00:

VVV Renesse: 0111-463446
VVV Zierikzee: 0111-410940
VVV Domburg: 0118-583484
VVV Oostkapelle: 0118-582940
VVV Zoutelande: 0118-561818
VVV Kamperland: 0113-371595
VVV Goes: 0113-235990
VVV Yerseke: 0113-571864
VVV Terneuzen: 0115-760122
VVV Hulst: 0114-315221
VVV Cadzand: 0117-391298
VVV Sluis: 0117-461700

VVV Zeeland heeft geen toegang tot het registratiesysteem waarin de 15% verblijfscapaciteit gemonitord wordt. Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met de accommodatieverstrekker.

Ik ben vaste gast en ben eigenaar van een tweede woning annex vaste staplek. Wat betekenen de afgekondigde versoepelde maatregen voor nachtverblijf nu concreet voor mij?

In de periode tussen 1 mei 22 mei zijn versoepelde maatregelen van kracht. Algemene informatie vindt u onder de vraag vakantie of weekendje weg. Voor aanvullende of specifieke informatie over uw situatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de gemeente waar uw tweede woning of vaste staplek is gevestigd. Er zijn extra medewerkers ingezet om vragen hierover te beantwoorden.

Kan ik nog een dagje Zeeland doen?

In het algemeen geldt, blijf zoveel mogelijk thuis, mijd sociale contacten en neem de voorschriften van het RIVM in acht. Houdt rekening met ter plaatse beperkt aantal geopende faciliteiten en gesloten openbare toiletten. Na een eerder verbod voor nachtverblijf geldt nu een eerste versoepeling voor de periode tussen 1 mei en 22 mei (zie vraag vakantie of weekend weg). Meer informatie over de Zeeuwse maatregelen rondom het toerisme, leest u op de website zeelandveilig.nl.

Kan ik nog gebruik maken van het Openbaar Vervoer in Zeeland?

Het openbaar vervoer in Zeeland blijft rijden en de stations zijn open, maar een aantal OV-bedrijven heeft de dienstregeling aangepast. Meer informatie over reizen met het Openbaar Vervoer vindt u op deze pagina. Wilt u met het openbaar vervoer reizen, houdt u dan de informatie van de vervoersmaatschappijen in de gaten voor de laatste informatie over vertrektijden en aangepaste dienstregelingen. Plan uw reis kort van tevoren.

Treinverkeer: NS
Internationale treinen: NS International
Busdienst: Connexxion
Overig openbaar vervoer: 9292.nl

Gaan evenementen in Zeeland nog door?

In reactie op het Coronavirus heeft de Nederlandse regering besloten dat alle publieke samenkomsten zijn verboden tot 1 september 2020. Ook in Zeeland zijn alle evenementen afgelast of verplaatst. Wij proberen ons evenementenoverzicht zo actueel mogelijk te houden. We adviseren u daarnaast ook de website van het betreffende evenement te raadplegen.