Mediaplan

Welke instrumenten en middelen heb je nodig om je doelgroep effectief en efficiënt te bereiken. En niet te vergeten hoe en wanneer kunnen we deze het beste inzetten voor het maximale resultaat.

Effectief en efficiënt mediaplan

Bij Exposure hechten we enorm veel waarde aan het juist opstellen van deze genoemde plannen. Zonder deze gegevens vinden wij het niet verantwoord om zaken als een mediaplan op te stellen. Aangezien het vaak om grote geldbedragen gaat bij een mediaplan zullen wij altijd een goede onderbouwing van onze keuzes aan onze klanten voorleggen.

Om inzicht te geven in hoe wij een mediaplan opstellen, hebben we voor je de fases beschreven. Op deze manier proberen we duidelijkheid te
geven dat alle fases van het mediaplan doorlopen dienen te worden, om het uiteindelijk ´optimale´ resultaat te kunnen behalen.

Voor het opstellen van een mediaplan is de marketing communicatiestrategie een leidraad. Het marketing communicatieplan is leading voor het mediaplan. In feite mag gesteld worden dat het mediaplan een logisch gevolg is van een marketing communicatieplan.

Het medialandschap is tegenwoordig zo divers, waardoor het vaak juist schakelen is bij de keuzes en het gebruik van de diverse media in het mediaplan. Voorheen waren de keuzes beperkt tot eigenlijk een kleine tientallen media, nu kun je bijna spreken van een honderdtal.

Omdat het vaak keuzes zijn, die gemaakt worden bij het opstellen van het mediaplan, welke gericht zijn op de doelgroepen is het nu meer en meer kijken waar de consument zich op dat moment mee bezig houdt.

Een jaarplanning zoals voorheen, is nu meer flexibel. Het mediaplan is een continue proces van schakelen tussen de mogelijkheden die er zijn en te kijken naar het op dat moment beste effect.

We lichten je graag toe hoe wij een optimale mediaplanning voor je kunnen maken.

Een mediaplan draait wat Exposure betreft om effectiviteit en efficiëntie. Waar kan de uiting het beste geplaatst worden en waar tref ik mijn doelgroep op het voor mij beste moment. Hoe prachtig en juist uitgevoerde uiting je ook als bedrijf hebt, als je niet in de picture komt van je doelgroep, dan wordt er geen effect / actie gecreëerd bij je doelgroep.

Met een goede mediaplanning bereik je je doelgroep(en) en zal er effect / actie uit voortvloeien. Daarom is het voor ons van belang dat we een mediaplan kunnen opstellen met de juiste gegevens.

De gegevens die we nodig hebben voor een goed mediaplan zijn:

mediamix-reclamebureau-www.exposuregroep.nl-doel-doelstellingen

wat dient het plan
als resultaat op
te leveren en op
wie richten we de campagne

mediamix-reclamebureau-www.exposuregroep.nl-marktsegment-product

dienst, product,
beleving en
markteigenschappen

mediamix-reclamebureau-www.exposuregroep.nl-over-brengen-van-de-boodschap

wat gaan we
de doelgroep
vertellen t.a.v. het product/ dienst en eigenschappen

mediamix-reclamebureau-www.exposuregroep.nl-planning-campagne

wanneer dienen
de doelstellingen
gerealiseerd te zijn

mediamix-campagne-reclamebureau-www.exposuregroep.nl

 Mediamix

Over het algemeen kan gesteld worden dat het inschakelen van een mix van media beter werkt dan het gebruik van één medium.

Zo kan een reclamecampagne op televisie of radio de naamsbekendheid van uw product of bedrijf vergroten, waarna een mailing de consument nog eens persoonlijk aanspreekt en tot kopen probeert over te halen.


Op die manier kan een campagne effectiever zijn en meer respons of bekendheid opleveren. Exposure kan je behulpzaam zijn met het uitzoeken welke mediamix zorgt voor het hoogste bereik.

afspraak maken

Een mediaplan bestaat uit de volgende stappen:

1. Mediadoelstellingen
Bij het formuleren van de mediadoelstellingen gaat het om het vaststellen van het gewenste bereik van de doelgroep, marktgebied, timing en contactfrequentie (wie willen we wanneer en hoe vaak met onze boodschap bereiken?). Ook het creatieve concept is van belang, omdat deze wel afgestemd moet zijn voor het gebruik in bepaalde media. Daarnaast wordt er nog wel eens gekeken naar wat concurrenten doen. Denk daarbij aan de grootte van het mediabudget en welke middelen zij inzetten.

2. Voorlopig mediabudget
Om ons een indicatie te geven wat het mediabudget is, dien je een voorlopig budget mee te geven. In het mediabudget zitten alleen de kosten voor de plaatsingen van uitingen en dus niet voor creatie en productie. Over het algemeen is het mediabudget wel het grootste deel van een totaal budget voor een uiting of campagne.

Mediamix
Over het algemeen kan gesteld worden dat het inschakelen van een mix van media beter werkt dan het gebruik van één medium. Zo kan een reclamecampagne op televisie of radio de naamsbekendheid van uw product of bedrijf vergroten, waarna een mailing de consument nog eens persoonlijk aanspreekt en tot kopen probeert over te halen. Op die manier kan een campagne effectiever zijn en meer respons of bekendheid opleveren. Exposure kan je behulpzaam zijn met het uitzoeken welke mediamix zorgt voor het hoogste bereik.


Samenvattend:
Hoe beter een communicatieplan is, inclusief doelstellingen, doelgroep en kenmerken e.d., hoe efficiënter een goed
mediaplan kan worden opgesteld

3. Mediastrategie: criteria voor mediaselectie
In de mediastrategie wordt vastgelegd hoe de mediadoelstellingen zullen worden bereikt en welke keuze wordt gemaakt uit alle mediumtypen. Voor de mediastrategie zijn vier factoren van belang:

● Bereik
● Contactfrequentie
● Mediakosten
● Communicatievermogen

Om goed te kunnen beoordelen welk medium beschikt over het relevante communicatie vermogen voor de gekozen boodschap zijn de volgende factoren van het medium bepalend: technische eigenschapppen van het medium en context van het medium.

Technische eigenschappen van het medium

Technische eigenschappen van het medium
Eigenschappen verschillen per medium, maar denk bij printmedia aan formaat en kleurgebruik en bij online advertenties aan gif- of flash-banner.

Context van het medium

De positie van de reclame-uiting(en) in het medium, m.a.w. voor- of achterin een commercial-blok, boven- of onderaan op een pagina, op een redactie- of advertentiepagina etc. Meestal bestaat de mogelijkheid om een betaalde communicatie-uiting een speciale positie in het medium te geven.

Je kunt zo jouw advertentie de juiste ‘umfelt’ geven. De keuze voor een speciale positie in een medium kan bijdragen aan een zo hoog mogelijke dekking, het kan de kans vergroten om op te vallen en het kan bijdragen aan de effectiviteit van jouw reclame-uiting.

Confrontatiesituatie

Tijdstip en plaats waarop de ontvanger wordt geconfronteerd met de boodschap.

Binding met het medium
Hoe geloofwaardig wordt een medium gezien door de ontvanger en hoe betrouwbaar acht deze dit medium. Een zelfde commercial op RTL wordt anders gezien dan een commercial op NPO 3.

4. Definitief mediabudget
Wanneer de mediastrategie gereed is, is ook het definitieve budget bekend. Exposure onderhandeld voor haar klanten met de diverse aanbieders. Wij hoeven geen bureaukorting, want wij werken voor onze opdrachtgevers. Wij zorgen ervoor dat onze klanten het hoogst mogelijk rendement behalen uit hun mediabudget.

5. Plaatsingsschema
Het plaatsingsschema is het eindresultaat. Een overzicht gerangschikt naar datum met de verschillende mediatypes en plaatsingen erin.